Slechte meetpunten uit de weg

Nederland ligt vol met meetpunten, waarvan de datastromen via NDW lopen. De informatie hieruit kan op meerder manieren worden gebruikt, als de sensoren werken. Maar zoals bij alle techniek, er kan wel eens een storing optreden. Daarom is er een storingendashboard en een uitsluitfunctie.

De informatie uit sensoren wordt op verschillende manieren gebruikt. Zoals real time over intensiteiten en snelheden van voertuigen en als belangrijke input voor beleidsanalyses en bijvoorbeeld geluid- en milieuberekeningen.

Voorheen kwam het voor dat in de analyse data was meegenomen van een defect meetpunt. Dat ging ten koste van de betrouwbaarheid van de analyse en leverde ook veel extra uitpluiswerk op. Dat is nu zo goed als verleden tijd!

Omgereden sensor
Omvergereden meetpunt langs de weg.

Meetpunten met foutieve data uitsluiten

Helaas, er gaat met een meetpunt heel soms wat mis. Bijvoorbeeld door een aanrijding, maaiwerkzaamheden, een batterij die er mee op houdt of een kabelbreuk.

Om de meetpunten te controleren op correcte werking voert NDW continu datavalidatietoetsen uit. De foutieve data wordt gemarkeerd en de leverancier gevraagd de storing op te lossen.

Data-afnemers kunnen op het storingendashboard zien welk meetpunt problemen heeft, en deze meetpunten uitsluiten van de rapportages.

De kwaliteitscontroles worden steeds beter en zijn nu voor verkeersgegevens als intensiteiten en snelheden beschikbaar. De ontwikkelingen op dit gebied voor fietsdata en brugopeningen zijn in volle gang.

Storingendashboard
Het storingendashboard van NDW.

Toegang tot technische uitsluitingen

De storingen worden in beeld gebracht op een kaart van Nederland. Applicaties die automatisch data verwerken kunnen gebruik maken van de API Technische Uitsluitingen.

Het storingendashboard en API zijn te vinden via opendata.ndw.nu.

Gebruikers van de historische NDW-database Dexter zien automatisch de correcte data. Foutieve data is hier al uitgesloten.

Kostenbesparing voor dataverwerkers

Het gebruik hiervan kan u als partner of dataverwerker een flinke besparing opleveren, omdat u hiermee zelf niet meer allerlei controles hoeft uit te voeren op de data. Bovendien zal dit inzicht in bruikbaarheid en het uitsluiten van deze data leiden tot betere modellen, adviezen, besluitvorming en een aanzienlijke kostenbesparing voor de B.V. Nederland.

Iedereen doet mee

Heb jij een fout gevonden, maar staat deze niet op de storingenkaart? Laat het dan weten via mail@servicedeskndw.nu, en we ondernemen zo snel als mogelijk actie.

NDW-partner André van Est over het belang van datakwaliteit en meetpunten

‘Als provincie besturen we een groot oppervlak. Dat vraagt veel beslissingen. Om te weten wat er aan de hand is, hebben we informatie nodig. Daar kun je op verschillende manieren aan komen, waarbij fysieke meetpunten vaak een belangrijke bron zijn.

Neem bijvoorbeeld verkeersintensiteit. Een beleidsdoel kan zijn: binnen een bepaalde periode een afname van gemotoriseerd verkeer in een bepaald gebied. Hier heb je het over jaarcijfers van een deel van het wegennet. Een globale meting is daar geschikt voor. Maar stel dat ik een doorstromingsprobleem op een kruising wil oplossen. Dan heb ik heel gedetailleerde informatie nodig over die specifieke verkeerssituatie: type voertuigen, rijrichting, configuratie, tijdstip en noem maar op. Dat is nauwkeurige informatie uit meetpunten.’

Tekst gaat verder na de foto.

André van Est
André van Est, beleidsmedewerker Provincie Utrecht

Doordat we niet werkende meetpunten nu makkelijk kunnen uitsluiten, hoef ik me veel minder druk te maken over de datakwaliteit voor onze analyses, en daarmee over de kwaliteit van de analyses zelf.

Als wegbeheerder kennen wij ons wegennet goed. Wij hebben de expertise en kunnen ontwikkelingen snel duiden. NDW zorgt ervoor dat de data wordt geleverd met inzicht in de kwaliteit, dat we deze kunnen analyseren met tools die we samen ontwikkelen en die tevens door de andere wegbeheerders te gebruiken zijn. Je zou kunnen zeggen: NDW zijn we met elkaar.’

Meer weten?

Wil je meer weten over datakwaliteit? Bezoek dan onze pagina over datakwaliteit  of kijk op onze FAQ.

Altijd op de hoogte blijven van NDW-activiteiten? Meld je aan!