Milieuzones en zero-emissiezones in Open Data NDW

Steeds meer steden stellen een milieuzone of een zero-emissiezone in, waardoor je met jouw vrachtwagen, auto, brommer of scooter niet altijd meer overal welkom bent.

Al deze bestaande en geplande zones zijn nu te vinden op het open datakanaal van NDW en in NCISKomen er nieuwe zones bij, dan worden deze toegevoegd aan de NDW-data.

De data is beschikbaar in het DATEXII-formaat en, via het Data voor Logistiek-platform, in OTM-formaat.

Vanaf 2025 worden de zero-emissiezones actief. De data is nu al wel beschikbaar, zodat partijen zich op de komst van deze zones kunnen voorbereiden.

Tekst gaat verder na de afbeelding.

Milieuzone Utrecht

Voordelen

Dankzij deze kwalitatief zeer hoogwaardige data weten bijvoorbeeld navigatiediensten en logistieke partijen nu nauwkeuriger waar de milieuzones zijn. Dit levert betere route-adviezen op, minder verwarring voor weggebruikers en betere verkeersveiligheid.

Voorheen publiceerden gemeenten zelf hun zones via lokale data. Door deze informatie centraal beschikbaar te stellen is het een stuk gemakkelijker geworden om alle relevante informatie te verzamelen én is er overzicht over de actuele situatie.

VM-IVRA, IenW en UVAR

Het ministerie van IenW en de projecten Data voor Logistiek en VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Route Advies) gaven opdracht voor deze dienst.

Het DATEX II-profiel dat wordt gehanteerd is een concept van de Europese standaard, die momenteel wordt doorontwikkeld in het Europese UVARbox project (UVAR, Urban Vehicle Acces Regulations). Dit project richt zich op het digitaliseren en uitwisselen van gegevens van stedelijke voertuigtoegangsregels in heel Europa.