Gemiddelde snelheid gedaald sinds hoge brandstofprijzen

Op ruim 37% van de wegen waar 120 of 130 mag worden gereden is de gemiddelde snelheid met meer dan 1 km/u is gezakt. Op meer dan 50% van de wegen is de snelheid nagenoeg gelijk gebleven. We keken naar het nachtverkeer, omdat daar de minste vertragingen zijn.

Onderzoek

Eerder zagen we al dat de stijgende brandstofprijzen door de weeks nauwelijks tot een daling in het verkeer heeft geleid, maar in het weekend, waarin men flexibeler is om het verplaatsingsgedrag aan te passen, zagen we wel een daling in het verkeer.

Tekst gaat verder na de afbeelding.

Snelweg bij nacht

Als men dan door de weeks toch de weg op moet, gaat het dan ook minder hard?

Zoals veel bestuurders weten en ook in veel auto’s te zien is, is een auto zuiniger wanneer hij 100 km/u rijdt dan wanneer hij met 130 km/u over de snelweg raast. Daarom is het interessant om te kijken naar wegen waar je 120 of 130 km/u mag en kan rijden.

We hebben in ons onderzoek gekeken naar alle wegen met deze maximumsnelheid tussen 19:00 en 6:00 uur. We vergeleken de gemiddelde snelheid aan het begin van de Oekraïneoorlog (en net na de stormen) van 22 februari tot en met 28 februari met 13 maart tot en met 20 maart 2022.

Daarna hebben we gekeken waar de gemiddelde snelheid 1-5 km/u is gezakt (iets langzamer) en meer dan 5 km/u is gezakt (veel langzamer).

Onderstaande kaart toont de locaties van de verschillen.

Kaart met snelheden
Beeld: NDW

Nu is de gemiddelde snelheid van veel factoren afhankelijk.  Bijvoorbeeld door werkzaamheden kan de snelheid lager liggen, en weer stijgen als de werkzaamheden zijn afgerond. 

Maar wat we zien geeft toch wel een duidelijk beeld, verspreid over heel Nederland: op 37% van de onderzochte wegen is de snelheid met meer dan 1 km/u gemiddeld gezakt. Op de helft van de wegen is de snelheid gelijk gebleven. 

Je zou dus kunnen zeggen dat we wel iets langzamer of bewuster zijn gaan rijden.