Marktconsultatie voor fietsgerelateerde data

NDW consulteert de markt over fietsgerelateerde data. Het is de bedoeling dat deze marktconsultatie inzicht geeft onder welke voorwaarden dataleveranciers in staat zijn gegevens aan te leveren aan NDW, eenmalig of periodiek.

Het gaat om data die NDW-partners of –gebruikers graag toegevoegd zien aan het Nationale Wegenbestand (NWB), zoals wegkenmerken, obstakels in de berm, veerverbindingen en fietsknooppunten. Tegelijkertijd willen we ook inzicht krijgen in het aantal partijen dat deze data kan leveren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Fietspad in natuur

Inschrijving geopend

Het NWB wordt maandelijks geüpdatet. Idealiter worden de benodigde gegevens met dezelfde frequentie geactualiseerd. De marktconsultatie gebeurt schriftelijk, inschrijven is inmiddels mogelijk.

Als wij naar aanleiding van de consultatie aanvullende vragen hebben, kan het zijn dat u wordt uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan.

Anoniem

De gespreksverslagen worden geanonimiseerd, de namen van de partijen die hebben gereageerd op de consultatie worden wel genoemd. Individuele antwoorden op vragen zullen niet herleidbaar met de andere partijen die gereageerd hebben gedeeld worden, maar mogen (geanonimiseerd) door NDW wel gebruikt worden in de formulering van de eisen bij een eventuele toekomstige uitvraag.