Verkeersontwikkelingen tweede kwartaal 2021

“… veel maatregelen weer zijn opgeheven of versoepeld. Echter, de fameuze anderhalve meter afstandregel drukt nog altijd op een deel van de sociale en economische activiteiten”.

“… aan het einde van het tweede kwartaal, was de verkeersvraag alweer bijna op hetzelfde niveau als voor de crisis…”

Deze passages komen uit ons kwartaaloverzicht precies een jaar geleden. Wie had toen kunnen overzien dat we nu nog steeds kampen met de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie?

De gelijkenissen met het einde van Q2 vorig jaar zijn opvallend: ook nu zijn veel maatregelen opgeheven of versoepeld en geldt vooral nog de anderhalve meter afstandregel.

De verkeersdrukte was destijds bijna weer net zo groot als voor de crisis. Hoe is dat nu?

Fietspad langs kanaal
Beeld: NDW

Conclusie

Ondanks de versoepelingen werd de omvang van het personenverkeer in het tweede kwartaal van 2021 nog steeds beïnvloed door de beperkende maatregelen t.g.v. de (derde) lockdown:

  • Over het tweede kwartaal van 2021 was de verkeersdrukte op de weg ca. 10% - 15% minder dan normaal;
  • De drukte in het OV was ca. 50% minder;
  • Het fietsverkeer steeg in het tweede kwartaal behoorlijk, maar dat zal ook een weer- en seizoeneffect zijn;
  • De grootste dalingen op de weg zijn nog altijd tijdens de spitsen te zien, daar zien we ruim 15% minder verkeer;
  • In het weekend is het bijna weer net zo druk als voor de crisis.

De omvang van het goederenverkeer is in het tweede kwartaal redelijk vergelijkbaar met hetzelfde kwartaal vorig jaar:

  • Het wegvervoer lag zelfs iets hoger;
  • De modaliteiten spoor en water waren gemiddeld genomen vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar.

De doorstroming op de weg is aan het einde van het tweede kwartaal nog steeds een stuk beter dan voor de crisis, al zien we wel een licht stijgende trend qua fileomvang:

  • De gelijkmatigere spreiding van de verkeersvraag over de dag heen zal hier vermoedelijk sterk aan hebben bijgedragen. De spitsperiode, met normaal de meeste congestie, is nog steeds een rustiger dan voor de crisis.

Personenverkeer

Net als in het vorige kwartaalbericht hebben we indices gemaakt voor de drie belangrijkste vervoersmodi in het personenvervoer: het gemotoriseerde wegverkeer, het openbaar vervoer (OV) en de fiets.

Voor OV is gebruik gemaakt van de in- en uitcheck gegevens van Translink en voor de fiets hebben we gebruik gemaakt van de fietstellingen in Rotterdam. Alle gegevens zijn over de werkweek gemiddeld en vergeleken met week 10 in 2020: één van de laatste ‘normale’ weken in het pré-coronatijdperk.

Figuur 1 vat dit alles samen voor de periode van januari 2020 tot nu. We hebben weer gekozen voor week 10 in 2020 als referentie, omdat de tijdsreeks voor de fiets eind 2019 begint. Op deze manier kunnen we alle indices op een identieke manier berekenen en afbeelden.

We zien duidelijk de verschillen tussen de lockdowns, maar zeker ook tussen de modaliteiten. Waar initieel de verkeersvraag bij alle modaliteiten terug viel, zien we bij de fiets al vrij snel een herstel. Zoals we al vaker schreven, wordt de fietsverkeersvraag beïnvloed door het weer. De tevens opgenomen temperatuursindex laat dit ook zien. De vraaguitval in het OV is nog altijd aanmerkelijk groter dan op de weg.

Over het tweede kwartaal van 2021 zien we een geleidelijke stijging van de verkeersdrukte op de weg en in het OV. Aan het einde van de derde lockdown was het op etmaalniveau ca. 10% minder druk op de weg dan normaal, terwijl de drukte in het OV toen ca. 50% minder was. Het fietsverkeer is het tijdens het tweede kwartaal flink gestegen. Zeker aan het einde van de lockdown zien we een enorme toename. Met name het weer zal hier van invloed zijn, maar vermoedelijk spelen ook de versoepelingen een rol.

Mobiliteitsindices
Beeld: NDW, Translink, KNMI
Figuur 1. Mobiliteitsontwikkeling, waarbij week 10 in 2020 = 100

Figuur 2 toont de absolute afname van de gemiddelde etmaalintensiteiten op het netwerk van de laatste week in het kwartaal t.o.v dezelfde week 2019. De grootste effecten zijn logischerwijs te zien op de drukke routes als de A1, A2 en de A12. Toenames zijn te zien in het oosten, het Westland en de kop van Holland.

Figuur 2. Verschil in gemiddelde werkdagintensiteiten in week 26 2021 t.o.v. week 26 2019
Beeld: NDW
Figuur 2. Verschil in gemiddelde werkdagintensiteiten in week 26 2021 t.o.v. week 26 2019

Als we kijken naar de verkeersvraag over de dag heen, dan laat figuur 3 zien dat het spitsverkeer nog steeds de grootste vraaguitval kent.

Ofschoon de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken inmiddels ook is vervallen, zien we dat mensen nog niet massaal terug op kantoor werken. De verkeersvraag in de spits is ruim -15% t.o.v. de situatie voor de coronacrisis. Die van het restdagverkeer min of meer hetzelfde.

Ook in het laatste weekeinde van dit kwartaal zien we dat het bijna net zo druk is als voorheen. Het opvallende patroon in de avond hangt vermoedelijk samen met Koning Voetbal, toen op de zondag het Nederlandse Elftal een wedstrijd speelde.

Figuur 3a. Gemiddelde uurintensiteiten doordeweeks

Figuur 3a. Gemiddelde uurintensiteiten doordeweeks in aantal gemeten voertuigen
UurPré coronaIntelligente lockdownGedeeltelijke lockdownHarde lockdownVersoepelingen Q2
04934413645
12822272326
22319222021
32823272526
45847545060
5192161176166202
6511383423405474
7749464552556635
8714380515501603
9530309431376468
10463312439356483
11464327450364505
12514350482405532
13533377512439549
14574404544470580
15648447595524626
16757506672610699
17754442622568662
18502265402327418
19326179281216293
20231131209160223
21195103161127181
2217486132108142
2311458827288
NDW Brontabel als csv (638 bytes)

Figuur 3b. Gemiddelde uurintensiteiten in het weekend

Figuur 3b. Gemiddelde uurintensiteiten in het weekend in aantal gemeten voertuigen
UurPré coronaIntelligente lockdownGedeeltelijke lockdownHarde lockdownVersoepelingen Q2
010834605189
16122373153
23815242133
33113201627
43415211830
55129383251
68656696089
7126689576130
820788146106213
9324128233166350
10414169316229461
11461197363263507
12496219401302528
13536244447342556
14538253456351552
15503232416321510
16485210389292505
17473175344236465
18372128263174331
19329119242169294
20277101205150335
2121078152114258
221676511690175
23129439371120
NDW Brontabel als csv (624 bytes)

Goederenverkeer

Ook wat betreft het vrachtverkeer hebben we de index berekening uitgebreid met andere modaliteiten: spoor en water. Figuur 4 toont de indices, die allen op identieke wijze zijn berekend, met week 10 in 2020 als referentie. Na een initiële daling, zien we dat alle modaliteiten in het eerste kwartaal van 2021 een vergelijkbaar patroon volgen als pré-corona.

Figuur 4. Vrachtontwikkeling, waarbij week 10 in 2020 = 100

Figuur 4. Vrachtontwikkeling, waarbij week 10 in 2020 = 100
WeekVracht indexBinnenvaart IndexSpoor Index
2020-14253,2363539360,58029015
2020-29088,8829574399,1995998
2020-39493,75417056102,9014507
2020-49496,5701321298,69934967
2020-59495,58254371100,7503752
2020-69599,4928699,44972486
2020-79687,4949953389,09454727
2020-89896,4633658195,79789895
2020-99698,6387294896,59829915
2020-10100100100
2020-1110095,0620579298,7993997
2020-129997,3708794993,29664832
2020-1394103,790204290,69534767
2020-1490103,750166886,44322161
2020-158897,1706926574,73736868
2020-167893,8475910974,73736868
2020-1794100,373682185,44272136
2020-188397,731215878,88944472
2020-198997,0238889679,73986993
2020-2098107,740557985,29264632
2020-218089,3100226976,93846923
2020-22105102,001868486,49324662
2020-239095,2222073973,93696848
2020-24102109,515547883,79189595
2020-25101101,000934287,09354677
2020-26101102,482316886,7933967
2020-27102102,949419587,74387194
2020-28105101,107700587,69384692
2020-29104103,816895889,84492246
2020-309690,5912184785,84292146
2020-319282,0899506285,49274637
2020-329077,7525690685,9929965
2020-339485,4931269282,84142071
2020-349996,2631789783,74187094
2020-35104100,053383282,59129565
2020-36106105,671960590,04502251
2020-37108105,25824192,84642321
2020-38109105,591885896,19809905
2020-39112111,464033193,5967984
2020-40112110,156145796,64832416
2020-41112105,018016899,04952476
2020-42111103,870278999,04952476
2020-43113102,869344798,29914957
2020-44113102,78927101,0005003
2020-45112100,440411198,29914957
2020-46112104,404110596,59829915
2020-47115105,1381289100,3501751
2020-48115105,965567997,79889945
2020-49115109,0350994101,3006503
2020-50115107,6471373101,5007504
2020-51116107,113305899,24962481
2020-526767,5697317563,13156578
2020-5359
2021-19799,2526357990,74537269
2021-2111101,0009342102,5512756
2021-3113109,915921598,29914957
2021-4112112,3048178101,6508254
2021-5113101,588148995,14757379
2021-69973,295075457,07853927
2021-710590,79140531103,801901
2021-810898,14493527103,3516758
2021-911197,42426265106,6033017
2021-1011297,41091686102,8514257
2021-11114106,1390631102,3011506
2021-12115102,4022421104,9024512
2021-13112101,134392188,94447224
2021-1410491,4186574182,74137069
2021-15102104,203923799,49974987
2021-16108105,1648205103,3516758
2021-1711299,5462431696,7983992
2021-18110102,46897199,5997999
2021-198593,6340584595,69784892
2021-20105103,856933195,94797399
2021-219099,3994394890,89544772
2021-22123103,896970596,89844922
2021-2399104,7911384102,5012506
2021-24115106,3259042101,1505753
2021-25103103,710129598,74937469
NDW, RWS, CBS, ProRail Brontabel als csv (3 kB)

Met nadruk vermelden we erbij het allemaal voer- en vaartuig bewegingen zijn en geen vervoerstromen.

Helaas hebben we wat betreft het wegvervoer geen actuele cijfers daarvoor. Die zijn er wel van de binnenvaart. Figuur 5 toont de vervoersstromen over het water per goederentype.

Aangezien veel van de vervoerde goederen ook via de weg worden (door)vervoerd, geeft figuur 5 mogelijke verklaringen voor de ontwikkelingen in figuur 4. Zo zagen we in het begin van de eerste lockdown een daling van het containervervoer, welke zich inmiddels redelijk hersteld lijkt te hebben.

Over het tweede kwartaal zagen we een behoorlijke stijging van het vervoer in bouwmaterialen. Deze goederengroep is ook vrij dominant in het wegvervoer. Deze stijging kan ook door het seizoen komen: na een relatief koud eerste kwartaal is het weer relatief gunstiger.

Figuur 5. Vervoerde goederen binnenvaart

Figuur 5. Vervoerde goederen binnenvaart
Vervoerde goederen binnenvaartAfvalBouwmaterialenBrandstoffenChemieGroupage, containersHout, textiel, metaalLandbouw en levensmiddelenMachines en transportmiddelen
jan-2078489,005633781,002201254,001431974,007484731,001977007,002680767,00168192,00
feb85340,005668900,002127504,001434311,007885147,001812542,002127030,00181901,00
mrt84124,006502854,002056796,001489949,008832000,001982009,002853806,00201272,00
apr83419,006190915,001697422,001449155,007644060,001722158,002617602,00161111,00
mei93437,006554781,001889836,001310340,007839554,001507911,002719044,00125431,00
jun117268,006999034,001954936,001213426,007179469,001536051,002321003,00164044,00
jul45547,004770597,001624092,001089021,006995767,001423682,001839516,00130357,00
aug59339,004840419,001676761,001194582,007244581,001499770,002638086,00171389,00
sep69095,006697674,001823304,001030574,007015367,001763233,002620495,00220328,00
okt84511,006944124,002016062,001323177,007690701,002057161,002654909,00175923,00
nov68079,006240197,001900337,001278920,007574534,001832577,002710725,00189419,00
dec62451,004863082,001850126,001138899,007721431,001641636,002579676,00155251,00
jan-2183056,004794800,001103694,001270039,006180736,001889979,002151604,00154784,00
feb82102,003835419,00925594,00869335,005513747,001304783,001702562,0098846,00
mrt89737,006345608,001198901,001143913,006247373,001973754,002071605,00173195,00
apr115077,007051658,002229872,001274871,008144929,002101558,002638966,00156551,00
mei101671,007405786,002515083,001209838,008643157,002196769,002783585,00154335,00
jun83231,008224360,002298427,001053363,007975047,002557146,002525665,00176041,00
RWS, CBS, bewerkt NDW Brontabel als csv (2 kB)

Doorstroming

De doorstroming op de wegen is nog altijd een stuk beter dan pré-corona, zoals figuur 6 ons toont. De voertuigverliesuren (VVU) op de hoofdwegen zijn nog altijd vrij laag. Wel zien we een gestage toename van de VVU’s in het eerste en tweede kwartaal van 2021. Deze ontwikkeling is in lijn met de genoemde toename van het wegverkeer.

Toch is ook in het tweede kwartaal van 2021 de filedruk nog altijd vrij laag vergeleken met die van voor de coronacrisis. Nog altijd is de spreiding van het verkeer anders dan voor de crisis, welke een behoorlijke bijdrage aan de afname van de filedruk heeft geleverd.

Figuur 6. Voertuigverliesuren
Beeld: RWS
Figuur 6. Voertuigverliesuren op het hoofdwegennet