NDW publiceert Orange Paper – Hoe data bijdraagt aan beleidsdoelstellingen

NDW publiceert haar eerste Orange Paper. Met dit document worden bestuurders van overheden en andere geïnteresseerden geïnformeerd over een complex vraagstuk toegankelijk gemaakt.

Orange Papers zijn white paper publicaties van de uitvoeringsorganisatie NDW. Deze papers zijn bedoeld u beknopt te informeren. Het is bedoeld om u te helpen een probleem te begrijpen, een probleem op te lossen of een beslissing te nemen.

Voorbeelden en kernboodschappen

Met diverse voorbeelden en in vijf kernboodschappen doet NDW aanbevelingen voor effectieve implementatie van mobiliteitsdata en toepassingen.

Beschouw data als instrumentering voor jouw beleid

Realiseer je dat investeringen in data lonen en bijdragen aan jouw doelstellingen. En zoals altijd in het fysiek domein, met projecten en impulsen kom je er niet; het beheer is net zo belangrijk. Jouw (private) ketenpartners gaan er pas voor als je dat ook als overheid borgt.

De basis op orde

Het hebben en onderhouden van een digitale tweeling is geen overbodige luxe. Als overheid heb je een eigen verantwoordelijkheid om de eigen digitale basis op orde te brengen. In het slechtste geval doen anderen het voor je, zodat je daarna je eigen – verbeterde – data kunt terugkopen.

Regisseer horizontale samenwerking

Duurzame dataketens werken alleen in een gezond en werkend ecosysteem. Renderende investeringen in data en het hebben van zo’n ecosysteem met gemeenschappelijke actoren vergt samenwerking.

Maak betrouwbare dataknooppunten in het ecosysteem

Neutrale koppelpunten vervullen een essentiële rol in een goed werkend ecosysteem. Dataknooppunten kunnen hierin voorzien.  

Werk regionaal, maar verenig nationaal

Veel mobiliteitsdoelstellingen zijn het best regionaal te benaderen, grote agglomeraties hebben andere problemen dan gebieden met kleine kernen. Transportassen hebben weer eigen behoeften. 

Data kent echter geen fysieke grenzen en de uitdagingen vergen veel expertise. Daarbij zijn veel digitale oplossingen zijn algemeen toepasbaar; het is zonde om regionaal het wiel meerdere malen uit te vinden.