Geplande aanbesteding verkeersgegevens niet weggebonden verkeerssystemen

NDW wil ter voorbereiding op deze aanbesteding graag een nader beeld van deze specifieke markt krijgen. Bent u mogelijk geïnteresseerd in het onderwerp van de aanbesteding en houdt uw organisatie zich bezig met verkeergegevens uit niet-weggebonden systemen? Reageer dan uiterlijk 8 augustus 2021.

For English, see below.

Het is de ambitie van NDW om door middel van deze aanbesteding marktpartijen te contracteren die verkeergegevens uit niet-weggebonden systemen in verschillende vormen kunnen aanleveren.

Dat betekent dat NDW informatie of concrete producten uit verschillende databronnen wenst in te kunnen kopen. Hierbij kunt u denken aan Floating Car Data, Probe Vehicle Data en cellulaire data.

Reageren

NDW wil ter voorbereiding op deze aanbesteding graag een nader beeld van deze specifieke markt krijgen. Bent u mogelijk geïnteresseerd in het onderwerp van de aanbesteding en houdt uw organisatie zich bezig met verkeergegevens uit niet-weggebonden systemen? Dan vragen wij u om uiterlijk 8 augustus 2021 te reageren op dit bericht.

In uw reactie ontvangt NDW graag een korte uiteenzetting van wat uw organisatie te bieden heeft op het gebied van het verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen. Wij willen daarbij benadrukken dat een beknopte toelichting voldoende is.

U kunt uw reactie sturen naar aanbesteding@ndw.nu. De inzichten die dit oplevert, gebruikt NDW om de aanbesteding optimaal in te richten en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de markt.

Voor de volledigheid wijzen wij u nog op de marktconsulatie van het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat omtrent de Road Monitor (ROMO) die heeft plaatsgevonden. Dit traject heeft raakvlakken met de aanbesteding en NDW neemt nog een besluit of het beide trajecten gezamenlijk of separaat aanbesteedt.

De aanbesteding zal verlopen via aanbestedingsplatform TenderNed. Bent u voornemens deel te nemen aan de aanbesteding? Dan adviseren wij u om uw registratie op TenderNed in orde te maken. Houd u daarbij rekening met een doorlooptijd van enkele weken.

NDW wants to gain insight

The ambition of NDW is to come to an agreement with suppliers that can deliver data from non-road bound systems in different forms. NDW wants to buy information and/or products from different data sources. For example floating car data, probe vehicle data and cellular data.

In preparation for the public tender NDW wants to gain insight into this specific market. Are you interested in the subject of this public tender and does your organization work with data from non-road bound systems?

Then we would ask you to respond to this message before August 8, 2021. In your response NDW would like to receive an explanation of what your organization has to offer on data from no-road bound systems. We would like to point out that a minor response is sufficient.

You can send your response to aanbesteding@ndw.nu. The insights that the responses provide will be used by NDW to optimize the public tender and make it fit the market. To be complete we point out the market consultation about the road monitor (ROMO) which has been published by the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management. This tender has common ground with this tender and NDW still has to decide whether both tenders will be combined or not.

The tender will be published on TenderNed. In case you are interested in this public tender, we advise you to already register on TenderNed because of the processing time of a few weeks.