Beschikbaarheid truckparking in NDW-data

Sinds begin maart beschikt NDW over de actuele bezettingen van een truckparkings. In eerste instantie zijn twee truckparkings aangesloten, maar dit aantal zal komende tijd snel toenemen.

Vrachtwagens op de weg
Beeld: NDW

Dit systeem is ontwikkeld in opdracht van de werkgroep Truckparking met Provincie Zuid-Holland als penvoerder. De werkgroep Truckparking bestaat uit: het ministerie van  I&W / Rijkswaterstaat en de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg.

Vooraf duidelijkheid

Het doel is uiteindelijk om truckchauffeurs en ook hun thuisbasis / planners van betere informatie te voorzien (via serviceproviders) zodat zij tijdig weten waar nog parkeerplaatsen vrij zijn voor hun specifieke soort vrachtwagen.

Open data

Deze data zijn ook terug te vinden op de NDW open data pagina. Een deel van de (statische) data is afkomstig van ons eigen NAP, de rest (de actuele bezetting) wordt elke minuut opgehaald bij de parkings zelf.

Toekomst: meer parkings in bestand

NDW heeft inmiddels ook opdracht gekregen om dit uit te breiden met nog een vijftal parkeerplaatsen in de komende periode en drie parkeerplaatsen voor komend jaar.

De ontwikkeling biedt kansen voor wegbeheerders, omdat hiermee ook het probleem van vluchtstrookparkeren kan worden aangepakt. 

NDW is bezig om het systeem verder door te ontwikkelen met meer automatisering en extra functionaliteiten. De projectfase' is gefinancierd met cofinanciering vanuit de EU.