Raamovereenkomst Levering Locatiegebonden Verkeersgegevens

De raamovereenkomst voor Inwinning Verkeersgegevens van NDW is afgelopen januari, na een looptijd van zeven jaar, beëindigd. Daarom heeft NDW Op 9 april 2021 op TenderNed een nieuwe Europese aanbesteding gepubliceerd voor een nieuwe raamovereenkomst genaamd ‘Levering Locatiegebonden Verkeersgegevens’.

Deze raamovereenkomst zal een iets andere insteek hebben dan de oude overeenkomst, aangezien de wensen van de partners van NDW door de jaren zijn bijgesteld en de vraag aan NDW naar andere vormen van data toeneemt. 

Eén van de grote verschillen is dat de aanbesteding zich richt op gegevens uit Locatiegebonden Systemen. Dat is dus breder dan alleen intensiteiten, snelheden en reistijden. 

In de nabije toekomst wil NDW ook Europese aanbesteding publiceren voor data uit niet-locatiegebonden systemen, waardoor NDW ook die data kan blijven inkopen.