Marktconsultatie Road Monitor

Op vrijdag 9 april 2020 heeft NDW in opdracht van IenW de Marktconsultatie ROMO op TenderNed gepubliceerd. Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding informatie voor assetmanagement en wintermanagement/gladheidsbestrijding.

Het gaat in deze marktconsultatie om de inkoop van inzichten/informatie/data die wegebeheerders iets vertelt over de conditie van de wegen, kunstwerken en andere gerelateerde zaken. 

Verwacht wordt dat informatie uit ‘nieuwe’ databronnen, zoals data uit voertuigen (Probe Vehicle Data, Floating Car Data), uit drones, uit satellieten, etc., veel toegevoegde waarde kan opleveren, naast de informatie die wegbeheerders nu uit de huidige meetsystemen halen. Zoals het Gladheidmeldsysteem (GMS), LCMS (Laser Crack Measurement System) en visuele schouw. 

Het Ministerie van IenW hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.