Aanbesteding flexibele schil

De noodzakelijke expertise die NDW voor haar DevOps en Agile werkzaamheden zoekt blijkt lastig aan te boren en vraagt daardoor relatief veel tijd van de portfoliomanagers. Daarom is de aanbesteding Flexibele Schil op vrijdag 19 maart 2021 op TenderNed gepubliceerd. 

De doelstelling van deze aanbesteding is om de taken van de portfoliomanagers op het gebied van werving en selectie zoveel mogelijk uit te besteden aan een externe professional. 

De opdracht krijgt de vorm van een raamovereenkomst met één partij. De prestaties die in het kader van de raamovereenkomst geleverd moeten worden zijn enerzijds het vervullen van de intermediaire rol tussen NDW en de markt voor tijdelijk personeel en anderzijds het concreet ter beschikking stellen van personeel met bepaalde kwaliteiten. 

Met deze innovatieve aanbesteding wil NDW slagvaardiger zijn met het inhuren van personeel en goed kunnen inspelen op ontwikkelingen binnen de organisatie.