Effect winterweer op wegverkeer

Afgelopen zondag ontwaakten grote delen van Nederland onder een witte laken van sneeuw. En daar bleef het niet bij, want ook die dag kwamen er nog aardig wat centimeters bij. Daarbij waaide ook nog een straffe oostenwind, waardoor er op verschillende plekken sneeuwduinen werden gevormd. Ook daalden de temperaturen flink onder het vriespunt, waardoor gladheid ontstond. Dit alles leverde flinke verkeershinder op.

Het advies om niet de weg op te gaan werd door veel mensen opgevolgd. Dat is duidelijk zichtbaar in de verkeerscijfers. Figuur 1 toont de landelijke verkeersdrukte ten opzichte van dezelfde week in 2019. 

Vergelijkbaar met eerste lockdown

Afgelopen week halveerde de verkeersvraag bijna. De figuur laar ook zien dat de verkeersvraag afgelopen week vergelijkbaar was met die van tijdens de intelligente lockdown, bijna een jaar geleden. 

Figuur 1. Verkeersindices t.o.v. 2019
Beeld: NDW
Figuur 1. Verkeersindices t.o.v. 2019

Verkeersintensiteit per uur

Figuur 2 toont de doordeweekse verkeersvraag – uitgedrukt in de gemiddelde uursintensiteit – over de dag. Deze figuur illustreert heel duidelijk dat het patroon van deze winterweek bijna identiek is als tijdens de intelligente lockdown (2020 week 14).

Figuur 2. Gemiddelde intensiteiten per uur afgelopen weken
Beeld: NDW
Figuur 2. Gemiddelde intensiteiten per uur afgelopen weken

Files

Toch is er ook een groot verschil. Tijdens de intelligente lockdown waren er nauwelijks files. Deze week waren die er volop. Als gevolg van het winterweer was de capaciteit van de infrastructuur aanmerkelijk lager en moesten automobilisten hun rijgedrag behoorlijk aanpassen. Figuur 3 laat zien dat de gemiddelde snelheid gemiddeld genomen ook lager was dan gebruikelijk.

Figuur 3. Gemiddelde snelheid over de dag
Beeld: NDW
Figuur 3. Gemiddelde snelheid over de dag