Aanbesteding gepubliceerd, vrijdag informatiebijeenkomst

NDW heeft de aanbesteding Verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen gepubliceerd. Woensdag 17 november organiseren we hierover een digitale informatiebijeenkomst.

U kunt zich tot en met 16 november aanmelden voor deze digitale informatiebijeenkomst via aanbesteding@ndw.nu. Op Tendernet vindt u de aanbestedingsstukken.

Navigatie in auto

Ontwikkelingen bieden mogelijkheden

Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt zullen de mogelijkheden op het gebied van verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen de komende jaren toenemen. NDW wil de komende jaren sterker inzetten op deze verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen.

Daarnaast willen wij opnieuw een juridisch inkoopinstrument in handen  hebben om onze rol als inkoopcentrale te vervullen voor onze partners.

Daarbij willen wij de markt zo breed mogelijk kunnen bevragen op niet-weggebonden verkeersgegevens.

2 raamovereenkomsten

De huidige raamovereenkomst voor de inkoop van verkeersgegevens is geëindigd en NDW wenst voor de inkoop van verkeersgegevens opnieuw een raamovereenkomst af te sluiten.

Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van verkeersgegevens zetten we in op 2 raamovereenkomsten:

  1.  Een raamovereenkomst voor verkeersgegevens uit locatie gebonden systemen;
  2. Een raamovereenkomst voor verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen. De aanbesteding voor verkeersgegevens uit locatie gebonden systemen is reeds gegund.