Avondverkeer tijdens de lockdown

In de laatste datablog hebben we gekeken naar de effecten op het wegverkeer van de verschillende lockdowns. De huidige lockdown lijkt te worden aangescherpt met onder andere een avondklok. In het kabinetsvoorstel wordt gerept over een straatverbod tussen 20.30 uur en 4.30 uur. Op verzoek hebben we gekeken naar de omvang van dat avondverkeer en welke effecten van de coronacrisis we in de avond terug kunnen zien.

Figuren 1 en 2, onderaan dit artikel, tonen de gemiddelde uursintensiteiten doordeweeks en in de weekenden op de snel- en autowegen tijdens vier verschillende perioden:

  • Pré-corona (begin maart)  
  • Intelligente lockdown (eind maart)
  •  Gedeeltelijke lockdown (medio oktober)
  • Aanscherping harde lockdown (medio januari)

Tijdens de eerste lockdown was het verkeerseffect van de maatregelen tot dusver het grootst. Vooral in de spitsen zagen we zowel absoluut als relatief grote afnames tot wel 50% t.o.v. de situatie voor de crisis (begin maart). Toch zagen we ook in de avonduren na 20.00 uur ook relatief grote afnames: de intensiteit halveerde.  In de weekeindes waren deze afnames zelfs nog groter: tot wel 70%.

De gedeeltelijke lockdown, die volgde na een periode van versoepelingen, liet duidelijk een beperkter effect dan de intelligente lockdown, ook in de avonduren. De daaropvolgende harde lockdown had duidelijk een sterker effect, zeker in de avonduren. Ten opzichte van de periode voor de crisis was deze afname ca. 40% doordeweeks en het weekendverkeer in de avonduren werd bijna gehalveerd. Toch bleef de verkeersdrukte wel groter dan tijdens de intelligente lockdown.

Naar verwachting zal een mogelijke avondklok de verkeersvraag meer doen afnemen dan tijdens de intelligente lockdown. Uiteraard moet uit de cijfers blijken of dat ook echt het geval zal zijn. Wordt vervolgd dus.

Figuur 1. Gemiddelde uursintensiteit op doordeweekse dagen
Beeld: NDW

Figuur 1. Gemiddelde uursintensiteit op doordeweekse dagen

Figuur 2. Gemiddelde uursintensiteit tijdens de weekenden
Beeld: NDW

Figuur 2. Gemiddelde uursintensiteit tijdens de weekenden