Open data

NDW biedt de meeste wegverkeersgegevens aan als open data. Dat betekent dat ze vrij beschikbaar zijn voor hergebruik in toepassingen van derden.