De winst van het digitale stuur

Wethouder in Apeldoorn Wim Willems is toegetreden tot de Raad van Toezicht van NDW. Als opgeleide IT-er is innovatie zijn tweede natuur. Kom niet aan met zo doen we dat altijd al.

‘Als de wereld verandert, moet je niet op je handen zitten, maar juist kijken hoe verandering kansen biedt en hoe je daar strategisch mee om kunt gaan, in gezamenlijkheid. En met een scherp oog voor privacy, dataveiligheid en ethiek. Dát is mijn drijfveer.’

Wethouder Wim Willems
Beeld: ©Gemeente Apeldoorn / Rob Voss Foto

Van fysieke naar digitale sturing

‘Neem de verkeersveiligheid van een bepaalde straat in de wijk die je wilt verbeteren. Dan kun je maatregelen nemen en afspraken maken: borden, drempels, weginrichting. Dat kost je zo een halve ton, voor één straat! Allemaal sturen op gedrag van de automobilist, heel fysiek en kostbaar. Maar als er wordt vals gespeeld, overtredingen gemaakt, is die €50.000,- dan goed besteedt en werken die effecten soms niet averechts op vekeersveiligheid?

Connected Car
Beeld: NDW

Daarom zet ik liever in op digitale sturing: auto’s ontvangen digitaal de maximumsnelheid en kunnen daar niet overheen. Voor datzelfde straatje is dat misschien 1 regel programmeerwerk, in plaats van 2 weken lang een opgebroken weg en een verdampt budget.

Als we dat landelijk regelen, scheelt dat de gemeenten miljarden!’

Een ander voorbeeld zijn de milieuzones. ‘Ik zie die niet graag komen in Apeldoorn. Voor de auto- of vrachtwagenbestuurder zijn deze vaak onoverzichtelijk. Zou het niet mooier zijn om aan de hand van live-informatie over luchtkwaliteit verkeersstromen of bepaalde voertuigen te sturen? Of neem de parkeerdata. Als een automobilist op de snelweg al informatie ontvangt over de juiste route naar een vrije parkeerplek door een andere afrit te nemen, scheelt dat een hoop zoekend verkeer rond de binnenstad, opstoppingen, geluidsoverlast, uitstoot, gevaarlijke situaties en ga zo maar door. Zo sla je een hoop vliegen in één klap.’

Aandacht voor het onderwerp

‘Als bestuurslid van de G40 en VNG vraag ik in de volle breedte aandacht voor investeren in smart mobility. Ik ben bijvoorbeeld de bestuurders uit de G40 langsgegaan met de vraag waar we nu tegenaan lopen en heb dat vervolgens met een rapport met de Tweede Kamer gedeeld.’

Dat Wim nu bij NDW aan de bestuurstafel zit, is daarom eerder logisch dan verrassend. ‘Vergelijk smart mobility met een lichaam: zintuigen als sensoren, het zenuwstelsel de dataknooppunten en de hersenen interpreteren en delen informatie om de juiste keuzes te maken. Met andere woorden, zonder goed functionerende datasystemen kun je geen rationele beslissingen nemen. Daar draag ik graag aan bij.’

Toepassen bij NDW

‘In de Raad van Toezicht sla ik als vertegenwoordiger en bestuurslid van de G40 graag actief de brug tussen de middelgrote gemeenten en NDW en zet ik mijn netwerk, kennis en ervaring in voor de strategische keuzes. Welke data willen we wel en niet, en welke strategie is dan nodig. Wat biedt de toekomst en in welke mogelijkheden moeten we investeren. Zoals de mogelijkheden van 5G. Dat zijn zaken waarop we nu al moeten anticiperen.’

Wim Willlems is wethouder van de gemeente Apeldoorn. Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten is hij lid van het college Dienstverleningszaken. In de G40 is Wim voorzitter van de themagroep Smart City. In die functie overlegt hij frequent met andere stedennetwerken, om zowel grote als kleine gemeentes mee te nemen op gebied van smart mobility.