click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Verkeersmonitor Beter Benutten


De Verkeersmonitor is voor het Programma Beter Benutten ontwikkeld om de verkeersdata uit de regio te vertalen naar verkeerskundige indicatoren op trajectniveau. De Verkeersmonitor bewerkt daarvoor ruwe data uit verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld het NDW, Floating Car Data, bluetoothdata en verkeersregelinstallaties en vult deze data aan de hand van verschillende rekenkundige methoden aan. Vervolgens worden volgens vaste rekenregels verschillende verkeerskundige indicatoren op trajectniveau bepaald, gepresenteerd en gevisualiseerd.

Verschijningsvorm:

 • rapport
 • offline tool voor verkeerskundige trajectindicatoren

Aangeboden door:
TNO


Contactpersoon:
Tanja Vonk


E-mailadres:
tanja.vonk@tno.nl


In samenwerking met:
ModelIT


Doel

 • (wetenschappelijk) onderzoek
 • verkeersonderzoek (wegontwerp, lucht en geluid, verkeersveiligheid e.a.)
 • beleidsanalyse


Doelgroep:

 • consultant
 • wegbeheerders


Op basis van NDW-data over

 • actuele voertuigcategorieën
 • actuele puntsnelheden
 • actuele intensiteiten
 • actuele reistijden


Over:

 • stedelijk hoofdwegennet
 • provinciale wegen
 • hoofdwegennet (rijkswegen)


Deze dienst is gebaseerd op:

 • Een combinatie van andere gegevensbronnen en NDW-data


Het percentage NDW-data hiervan is ongeveer:
80%


Deze andere bronnen zijn:
Floating Car Data Bluetooth data VRI data


Gegevens worden afgenomen van de:

 • via doorlevering door een derde partijGepubliceerd op: 16-02-2016


< terug naar overzicht

Home Toepassingen Verkeersmonitor Beter Benutten
line