click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Transpute Viewer


De Viewer is een applicatie waarmee verkeersgegevens (NDW en Monica) eenvoudig kunnen worden gevisualiseerd en geanalyseerd. Intensiteiten, snelheden en beeldstanden kunnen op diverse manieren worden gevisualiseerd: tijdweg-diagram van snelheid, intensiteit of beeldstand. Intensiteits- of snelheidsprofiel van een meetpunt. Snelheden kunnen ook worden afgespeeld op een landkaart of een schematische kaart.

Verschijningsvorm:

 • applicatie, systeem, programmaWebsite:
http://www.transpute.nl/applicaties/viewer


Aanvullende informatie over deze toepassing, bijvoorbeeld:
 download bestand Viewer_2014.pdf


Aangeboden door:
Transpute

Doel

 • (wetenschappelijk) onderzoek
 • verkeersonderzoek (wegontwerp, lucht en geluid, verkeersveiligheid e.a.)
 • beleidsanalyse
 • dynamisch verkeersmanagement


Doelgroep:

 • verkeerskundigen, ingenieursbureaus
 • aannemers in wegenbouw
 • wegbeheerders


Op basis van NDW-data over

 • actuele puntsnelheden
 • actuele intensiteiten


Over:

 • hoofdwegennet (rijkswegen)


Deze dienst is gebaseerd op:

 • Een combinatie van andere gegevensbronnen en NDW-data


Het percentage NDW-data hiervan is ongeveer:
50%


Deze andere bronnen zijn:
Monica


Gegevens worden afgenomen van de:

 • productieomgeving; als serviceprovider met een overeenkomst< terug naar overzicht

Home Toepassingen Transpute Viewer
line
1