click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

CBS Verkeersintensiteiten


De tabel bevat gegevens over het aantal gepasseerde motorvoertuigen (verkeersintensiteiten) op vaste meetpunten buiten de bebouwde kom voor de jaren: 2011 t/m 2014.

Verschijningsvorm:

  • Tabel op statline - statistische pagina op website CBSWebsite:
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82855NED&D1=0&D2=0,195-239&D3=39-51&VW=T


Aanvullende informatie over deze toepassing, bijvoorbeeld:
 download bestand Methodebeschrijving-Verkeersintensiteiten.pdf
 download bestand Tabeltoelichting-Verkeersintensiteiten.pdf


Aangeboden door:
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)


Contactpersoon:
Frits Mullenders


E-mailadres:
f.mullenders@cbs.nlDoel

  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.


Doelgroep:

  • Beleid, wetenschap en samenleving.


Op basis van NDW-data over

  • historische voertuigcategorieën
  • historische intensiteiten


Over:

  • provinciale wegen
  • hoofdwegennet (rijkswegen)


Deze dienst is gebaseerd op:

  • Een combinatie van andere gegevensbronnen en NDW-data


Het percentage NDW-data hiervan is ongeveer:
90 procent


Deze andere bronnen zijn:
Interne CBS-bronnen, onder andere: lengte wegennet en indeling naar regio.


Gegevens worden afgenomen van de:

  • historische databank< terug naar overzicht

Home Toepassingen CBS Verkeersintensiteiten
line
1