click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Verkeersmanagementcentrale Den Haag


De VM-desk Den Haag is onderdeel van de Verkeersmanagementcentrale van de gemeente Den Haag. De wegverkeersleiders aan de VM-desk monitoren het verkeer in en rondom de stad en optimaliseren de bereikbaarheid in geval van incidenten en andere niet-reguliere situaties. Hiervoor kunnen de wegverkeersleiders verkeer van en naar Den Haag informeren en adviseren via dynamische route-informatie panelen en kunnen ze op afstand verkeerslichtenregelingen beïnvloeden. Om te bepalen welke maatregel op welk moment het meest effectief is, gebruiken de wegverkeersleiders informatie uit verschillende bronnen, onder andere actuele NDW-data. De operationeel verkeerskundigen van de Verkeersmanagementcentrale Den Haag zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en beheer van verkeers(management)maatregelen die door de wegverkeersleiders kunnen worden ingezet. De operationeel verkeerskundigen gebruiken hierbij onder andere historische NDW-data om vooraf te bepalen hoe omvangrijk een nieuwe maatregel moet worden en achteraf om het effect van maatregelen te beoordelen en zonodig te kunnen bijstellen.

Verschijningsvorm:

 • verkeerscentrale, regiodesk, verkeersmanagementcentrale


Welke maatregelen neemt u in de verkeerscentrale op basis van NDW-gegevens? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • inzetten regelscenario's
Aangeboden door:
Gemeente Den Haag
In samenwerking met:
Bereik!, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Gemeente Rotterdam


Doel

 • dynamisch verkeersmanagement
 • on-trip verkeersinformatie


Doelgroep:

 • weggebruikers


Op basis van NDW-data over

 • historische puntsnelheden
 • historische intensiteiten
 • historische reistijden
 • planningsgegevens werkzaamheden en evenementen
 • actuele verkeersberichten
 • actuele data brugopeningen
 • actuele data werkzaamheden en evenementen
 • actuele puntsnelheden
 • actuele intensiteiten
 • actuele reistijden


Over:

 • stedelijk hoofdwegennet
 • provinciale wegen
 • hoofdwegennet (rijkswegen)


Deze dienst is gebaseerd op:

 • Een combinatie van andere gegevensbronnen en NDW-data


Het percentage NDW-data hiervan is ongeveer:
35%


Deze andere bronnen zijn:
Camerabeelden, Twitter, 112-meldingen, loggingdata verkeerslichten, viewers verkeersinformatieproviders


Gegevens worden afgenomen van de:

 • productieomgeving; als wegbeheerder en partner NDW< terug naar overzicht

Home Toepassingen Verkeersmanagementcentrale Den Haag
line
1