click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Rotterdam Operationeel VM


De gemeente Rotterdam gebruikt de NDW datastroom voor het operationeel verkeersmanagement in de stad. Verschillende onderdelen worden hiervoor gebruikt: - reistijden voor het aansturen van DRIP's - statusgegevens van bruggen (open/dicht) voor aansturen van DRIP's en controleren of de routes beschikbaar zijn. - alle actuele gegevens worden gebruikt om een overzicht te krijgen van de actuele verkeersituatie (via o.a. de ROVM-viewer en Mobimaestro). - alle actuele gegevens worden gebruikt om maatregelen/scenario's in te zetten en te evalueren.

Verschijningsvorm:

 • verkeerscentrale, regiodesk, verkeersmanagementcentrale


Welke maatregelen neemt u in de verkeerscentrale op basis van NDW-gegevens? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • verkrijgen overzicht van de actuele verkeersinformatie
 • inzetten regelscenario's
 • aansturen DRIP's
Aangeboden door:
gemeente Rotterdam


Contactpersoon:
R. Gilbers


E-mailadres:
r.gilbers@rotterdam.nl


In samenwerking met:
Voor verkeersmanagement werken we samen met alle operationele diensten die binnen en buiten de gemeente actief zijn. Voorbeelden zijn de Roteb, RET, hulpdiensten en collega-wegbeheerders.


Doel

 • dynamisch verkeersmanagement


Doelgroep:

 • eigen organisatie
 • weggebruikers


Op basis van NDW-data over

 • actuele data brugopeningen
 • actuele data werkzaamheden en evenementen
 • actuele intensiteiten
 • actuele reistijden


Over:

 • alle wegen (zoals bij planningsgegevens wegwerkwerkzaamheden en verkeersmaatregelen)
 • stedelijk hoofdwegennet
 • provinciale wegen
 • hoofdwegennet (rijkswegen)


Deze dienst is gebaseerd op:

 • Een combinatie van andere gegevensbronnen en NDW-data


Het percentage NDW-data hiervan is ongeveer:
Voor de automatische systemen, zoals DRIP's 100%, voor het verkrijgen van het actuele overzicht van de verkeerssituatieGegevens worden afgenomen van de:

 • productieomgeving; als wegbeheerder en partner NDW< terug naar overzicht

Home Toepassingen Rotterdam Operationeel VM
line
1