click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

VerkeersProfiel


VerkeersProfiel is een webapplicatie waarin gemiddelde intensiteiten en snelheden in grafieken wordt gepresenteerd. De meetgegevens (zowel uit NDW als uit andere bronnen zoals DINAF) zijn door ons gevalideerd en gemiddeld over een langere periode. De gegevens zijn beschikbaar per kwartier, per dag van de week en per voertuigcategorie.

Verschijningsvorm:

 • applicatie, systeem, programmaWebsite:
http://www.transpute.nl/applicaties/VerkeersProfiel


Aanvullende informatie over deze toepassing, bijvoorbeeld:
 download bestand VerkeersProfiel.jpg


Aangeboden door:
Transpute


Contactpersoon:
Albert Nijenhuis


E-mailadres:
albert.nijenhuis@transpute.nlDoel

 • verkeersonderzoek (wegontwerp, lucht en geluid, verkeersveiligheid e.a.)
 • beleidsanalyse


Doelgroep:

 • verkeerskundigen, adviesbureaus
 • aannemers in wegenbouw
 • wegbeheerders


Op basis van NDW-data over

 • historische voertuigcategorieën
 • historische puntsnelheden
 • historische intensiteiten


Over:

 • stedelijk hoofdwegennet
 • provinciale wegen
 • hoofdwegennet (rijkswegen)


Deze dienst is gebaseerd op:

 • Een combinatie van andere gegevensbronnen en NDW-data


Het percentage NDW-data hiervan is ongeveer:
95% (op dit moment)


Deze andere bronnen zijn:
DINAF, elke andere databron is mogelijk.


Gegevens worden afgenomen van de:

 • productieomgeving; als serviceprovider met een overeenkomst< terug naar overzicht

Home Toepassingen VerkeersProfiel
line
1