click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

INWEVA


INWEVA staat voor INtensiteiten WEgVAkken. Het is een bestand met verkeersintensiteiten voor alle wegvakken in het beheer van Rijkswaterstaat. Deze gegevens worden onder meer gebruikt voor lucht- en geluidstudies. De intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagen en weekdagen per uur van de dag, onderverdeeld naar drie voertuigklassen. Ongeveer de helft van de wegvakken bevatten gemeten intensiteiten, waarvan een groot deel vanuit NDW-data afkomstig is. De overige wegvakken zijn afgeleid van de metingen of (door een model) ingeschat.

Verschijningsvorm:

  • Excel- en GIS-bestand

Aangeboden door:
Transpute


Contactpersoon:
Albert Nijenhuis


E-mailadres:
albert.nijenhuis@transpute.nl


In samenwerking met:
Antea Group, PTV


Doel

  • verkeersonderzoek (wegontwerp, lucht en geluid, verkeersveiligheid e.a.)


Doelgroep:

  • wegbeheerders


Op basis van NDW-data over

  • historische voertuigcategorieën
  • historische intensiteiten


Over:

  • hoofdwegennet (rijkswegen)


Deze dienst is gebaseerd op:

  • Een combinatie van andere gegevensbronnen en NDW-data


Het percentage NDW-data hiervan is ongeveer:
20%


Deze andere bronnen zijn:
Monica, Dinaf, VISUM (verkeersmodel)


Gegevens worden afgenomen van de:

  • productieomgeving; als serviceprovider met een overeenkomst< terug naar overzicht