click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Aanmelden toepassing


Gaat u akkoord met plaatsing van deze informatie in het overzicht 'Toepassingen' op deze website?


Informatie over toepassing

Naam van de toepassing waarvoor NDW-data wordt gebruikt


Korte beschrijving hiervan


In welke categorie valt uw toepassing:


Logo organisatie uploaden


Welke verschijningsvorm heeft uw toepassing:


Website URL van de toepassing (optioneel):


Aanvullende informatie over deze toepassing, bijvoorbeeld: - Afbeelding (voorkeur voor formaat 4x3)
- Rapport
- Achtergrondinformatie (artikel, brochure)
+ nog een bestand toevoegen


Naam van uw organisatie:


Naam van contactpersoon om in het overzicht te vermelden (optioneel):


E-mailadres van contactpersoon om in het overzicht te vermelden (optioneel):


Uw naam: (indien anders dan in vorige vraag; wordt niet gepubliceerd)


Uw e-mailadres: (indien anders dan in vorige vraag; wordt niet gepubliceerd)


Eventuele partners waarmee u samenwerkt voor het aanbieden van deze toepassing en die vermeld moeten worden in het overzicht:Doel en doelgroep

Wat is het doel van deze toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)


Wie is de doelgroep voor deze toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)Gebruik en afname NDW-data

Welke NDW-data gebruikt u voor deze toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)


Over welke wegen gebruikt u gegevens? (meerdere antwoorden mogelijk)


Is deze dienst gebaseerd op:


Op welke manier neemt u de gegevens af?


Eventuele opmerkingen bij deze vragenlijst:
Meer informatie

line

Als u vragen hebt over het invullen van deze vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met Helène van der Poel (06-25519118) of helene.vander.poel@ndw.nu.