click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Achtergrondinformatie


Elisabeth Post over NDW

Elisabeth Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigt de provincies in de Raad van Toezicht.

 

“De provincie Noord-Holland is vanaf het begin een deelnemer aan de Nationale Databank Wegverkeergegevens. Wij kunnen het ons gewoonweg niet permitteren om geen inzicht te hebben in de actuele verkeerssituatie. Het verkeer op onze wegen groeit namelijk gestaag. Sturend verkeersmanagement en het beter informeren van de verkeersdeelnemers zijn noodzakelijk om de doorstroming te blijven bevorderen. Het sleutelwoord hiervoor is samenwerking met alle betrokkenen, want ons wegennetwerk is onderdeel van het totale wegennet van Nederland.”

 

“Informatie over wegwerkzaamheden verzamelen wij in Noord-Holland samen met de andere wegbeheerders en stemmen deze met elkaar af onder de noemer RegioRegie. NDW biedt ons een platform om deze informatie landelijk te verspreiden, zodat ook weggebruikers buiten Noord-Holland op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden.”  Home Achtergrondinformatie
line