click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Achtergrondinformatie


Christophe van der Maat over NDW

Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, lid van de Raad van Toezicht

Namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) is gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) lid van de Raad van Toezicht van NDW. Van der Maat heeft in Brabant de portefeuille Mobiliteit en Financiën. Binnen het IPO is hij portefeuillehouder Mobiliteit met speciale aandacht voor Smart Mobility.

We zoeken nieuwe oplossingen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, mobiliteit te verduurzamen en het leven en werken in stad en buitengebied voor iedereen leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. We hebben in Nederland een efficiënt mobiliteitssysteem, maar de ontwikkelingen in technologie en digitalisering gaan snel. Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van beschikbare technologie. Nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke inzet van de provincies. NDW speelt daarin een belangrijke rol. De overheden zullen gaan ‘digitaliseren’. Het is belangrijk dat er op landelijke schaal een samenwerkingsverband is dat deze ambitie ondersteunt, faciliteert en fungeert als nationaal dataportaal op het gebied van mobiliteit.Home Achtergrondinformatie
line