click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Achtergrondinformatie


Zaken doen met NDW

NDW is een samenwerkingsverband van overheden in Nederland en wordt aangestuurd door een Raad van Toezicht en een Opdrachtgeversberaad, waarin deze overheden zijn vertegenwoordigd.

 

Juridisch is NDW onderdeel van Rijkswaterstaat en daarmee ook onderdeel van de publieke rechtspersoon de Staat der Nederlanden. NDW werkt daarom volgens de aanbestedingsregels van de rijksoverheid. NDW maakt gebruik van de inkoopovereenkomsten van het Rijk, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en/of Rijkswaterstaat, waar dat opportuun wordt gevonden. NDW besteedt ook zelf aan namens de Staat der Nederlanden als inkoopcentrale ten behoeve van alle deelnemende overheden. Europese aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed.Home Achtergrondinformatie
line