click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Achtergrondinformatie


Erica Slump over NDW

Erica Slump, Hoofdingenieur-directeur Verkeer en Watermanagement Rijkswaterstaat, lid van de Raad van Toezicht.
Namens het Rijk is de Hoofdingenieur-directeur van Verkeer- en Watermanagement van Rijkswaterstaat Erica Slump lid van de Raad van Toezicht van NDW. Zij volgde Karin Visser op.


Slump is eindverantwoordelijk voor het verkeer en watermanagement van Rijkswaterstaat, inclusief crisesmanagement en geeft tevens leiding aan de ontwikkeling van Smart Mobility. Zij maakt deel uit van het bestuur van Rijkswaterstaat.


“Onze weginspecteurs en verkeersleiders werken 24 uur per dag aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Achter de schermen zorgen zij voor een betrouwbare, vlotte en veilige verkeersdoorstroming op de weg. Zij handelen ongevallen zo snel mogelijk af en komen in actie bij calamiteiten en crises. Dat staat of valt met een goede informatievoorziening. Daarin speelt NDW een belangrijke rol. Ook omdat we, om het wegverkeer in goede banen te leiden, dat samen willen doen met de regionale partners”, aldus Slump.

 Home Achtergrondinformatie
line