click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Historische gegevens


NDW bewaart sinds medio 2009 verkeersgegevens over de belangrijkste Nederlandse wegen. Dat levert een groeiende schat aan historische informatie op - een ideale bron voor analyses. 'Hoe heeft de verkeersdruk in onze regio zich de afgelopen jaren ontwikkeld?' 'Hebben de nieuwe maatregelend de reistijd betrouwbaarder gemaakt?' Dankzij de historische databank en de bijbehorende tools kunnen verkeerskundigen deze vragen veel gemakkelijker dan voorheen beantwoorden.  


Een groot voordeel van de historische databank van NDW is dat gebruikers niet slechts de beschikking hebben over hun eigen gegevens, maar over die van álle NDW-partners. Omdat de partners gezamenlijke definities en rekenregels hebben afgesproken zijn de gegevens goed te combineren en te verwerken.

 

Alleen de historie van de actuele verkeersgegevens is beschikbaar, niet van de statusgegevens. Voor het opvragen van selecties uit de databank heeft NDW voor de NDW-partners een opvraagmodule ontwikkeld. Gebruikers maken hiermee een selectie van historische data naar tijd en locatie. Dit resulteert in gedetailleerde CSV-bestanden die gebruikt worden om zelf verder te analyseren. De presentatiemodule zet gegevens uit de historische databank direct om naar tabellen, kaarten en grafieken.

 

Voor de NDW Open Data Service zijn er twee modules om gegevens op te vragen, de zogenaamde basismodule en de expertmodule.

Voorbeeldanalyses en documentatie

Om u een beeld te geven van de mogelijkheden van de databank zijn er enkele voorbeeldanalyses gemaakt. Hierbij doorloopt u stapsgewijs het proces van vraag naar antwoord. Voor deze voorbeeldanalyses is gebruik gemaakt van de presentatiemodule (beschikbaar voor NDW-partners) en de opvraagmodule (beschikbaar voor NDW-partners en partijen met een Data+Diensten overeenkomst).

Meer informatie: documenten-historische databank

 

U kunt de historische gegevens afnemen als open data of met een Data+Diensten overeenkomst.