click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Bewerkte data(sets)


Dataset veiligheidswaarde V85 (landelijk)

In het kader van Maatregel 39 – Landelijke beschikbaarheid van snelheidsgegevens van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid (LAP) heeft NDW voor het jaar 2018 de V85 waarde voor wegen landelijk geschat. Deze dataset is vanaf nu voor overheden beschikbaar.

Ongeveer een derde van de dodelijke ongevallen wordt (mede) veroorzaakt door limietoverschrijdingen of onaangepaste snelheden (SWOV, Factsheet Snelheid en snelheidsmanagement, 2016). Met het inzicht in gereden snelheden kunnen wegbeheerders, in combinatie met andere risicofactoren, beter afwegen of, waar en welke maatregelen nodig zijn. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) onderzocht of het mogelijk is om voor verkeersveiligheid relevante snelheidsindicatoren te bepalen uit de gegevens van Floating Car Data (FCD) die NDW heeft. Een dataset als deze kan gebruikt worden bij het uitvoeren van een risicoanalyse van het wegennet.

De V85 is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft en is een maat die in veel verkeersveiligheidsanalyses wordt gebruikt om de gereden snelheid van het verkeer te beoordelen. De V85 wordt van oudsher veelal bepaald met lusmetingen, wat als nadeel heeft dat de V85-waarde slechts op een beperkt aantal plekken bekend is. Door gebruik te maken van de huidige FCD-levering door Be-mobile aan NDW wordt de investering in FCD niet alleen efficiënter benut, maar kan tevens de geschatte V85 (S85) voor het gehele wegennet worden bepaald. FCD is in de basis al volledig anoniem/niet herleidbaar tot individuele voertuigen en wordt in geaggregeerde vorm gebruikt. In eerdere verkenningen is de berekening beperkt tot 1 maand geaggregeerde data. In deze nieuwe levering is de V85 gebaseerd op een aggregatie van FCD-gegevens van heel 2018. De S85 is beschikbaar voor drukke wegen vanaf een geldende maximum snelheid van 50 km/u.Meer informatie of de dataset aanvragen?

Bent u werkzaam bij de overheid, dan kunt u meer informatie en een dataset opvragen door een mail te sturen naar info@ndw.nu.