click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nationaal Toegangspunt ITS


Vanaf 1 juli 2015 is er nieuwe Europese regelgeving van kracht die erop neer komt dat kerngegevens over vrachtwagenparkeerplaatsen en veiligheid op rijkswegen via één portaal beschikbaar komen. In Nederland is dit het Nationaal Toegangspunt ITS.

 

De regelgeving is een uitvloeisel van Europese wetgeving rond intelligente transportsystemen, ITS. Deze wetgeving is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ‘vertaald’ in Nederlandse regelgeving. NDW beheert het Nationaal Toegangspunt ITS, het online toegangspunt om de data in te voeren en op te vragen. De Dienst Wegverkeer (RDW) is aangewezen als toezichthouder.

 

Voor toegang tot de data en meer informatie www.nt.ndw.nu

Brochures over het Nationaal Toegangspunt ITS kunt u hier downloaden.