click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Wegennetwerken


Wegbeheerders hebben wegen geselecteerd die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van de regio en hier namen aan gegeven zoals NDW-netwerk of RVM-netwerk. Deze netwerken zijn de basis voor de inwinning en distributie van gegevens door NDW.  Per gegevenstype kan dit een ander netwerk zijn. Voor de inwinning van actuele verkeersgegevens is het NDW-netwerk vastgesteld. Dit omvat inmiddels ruim 10.000 km aan wegen. 


Planningsgegevens van wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen rond evenementen worden door de wegbeheerders over praktisch alle wegen bijgehouden en doorgegeven aan NDW. Hiervoor gelden dus geen beperkingen. In 2013 is het Regionaal VerkeersManagement (RVM) netwerk vastgesteld door de wegbeheerders. Over de wegen in dit netwerk worden actuele gegevens over wegwerkzaamheden ingewonnen. Het RVM-netwerk is omvangrijker dan het NDW-netwerk.

RVM-netwerk

Eind 2013 heeft het Landelijk VerkeersManagement Beraad (LVMB) het RVM-netwerk vastgesteld. Dit is een samenhangend netwerk van rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen dat belangrijk is voor een goede bereikbaarheid. Om het netwerk vast te stellen hebben de wegbeheerders vooraf definities vastgesteld van wegen die in het netwerk opgenomen moeten worden. Op basis daarvan is een kaart ontstaan waarover alle betrokken wegbeheerders geconsulteerd zijn. Het netwerk is nog in ontwikkeling. Sinds 2013 is er elk jaar een update verschenen, de meest recente versie is van 2018. De volgende update vindt in het voorjaar van 2019 plaats. Eventuele wijzigingen van wegbeheerders op de toewijzing van wegen aan het netwerk kunnen in deze update worden verwerkt. 

Het RVM-netwerk wordt gebruikt als basis voor enkele projecten die in het kader van Beter Benutten worden uitgevoerd zoals Wegwerkzaamheden Actueel en Maximum Snelheden. Projecten die erop gericht zijn om automobilisten betere reisinformatie te bieden.   

Het netwerkkaartje en overige relevante documenten kunt u hier bekijken.

 

Uw vragen over de inhoud van het RVM netwerk, suggesties voor verbetering en het melden van mogelijke onjuistheden kunt u doen via e-mail: rvmnetwerk@ndw.nu

Nationaal Wegenbestand (NWB)

Het RVM-netwerk is gemaakt met behulp van het Nationaal Wegenbestand en is daar een deelverzameling van. Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland, meer dan 135.000 kilometer. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer.  Een uitgebreide beschrijving van het NWB vindt u als bijlage onderaan de pagina. De bestanden van het NWB zijn als open data bestand beschikbaar via PDOK.