click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Configuratie Beheer Manager


Oplevering CBM

NDW wil dataleveranciers beter ondersteunen bij het maken van de configuratiebestanden die horen bij de te leveren gegevens. De grootste uitdaging hierin is de koppeling van de te leveren gegevens aan de correcte locatie met gebruik van een locatiereferentie-methode.Daarnaast is er met de inkoop van gegevens op basis van Floating Car Data (FCD) de wens ontstaan om trajecten te kunnen definiëren die zijn opgebouwd uit kleinere FCD-segmenten. Ook hier speelt locatiereferentie een grote rol.

Om deze processen te vergemakkelijken heeft NDW een locatie-configuratiebeheersysteem laten ontwikkelen: de Configuratiebeheer Manager (CBM). De CBM-oplossing:

  1. ondersteunt het proces van maken, in productie brengen en beheren van configuratiebestanden voor actuele verkeersgegevens, zodat dit voor zowel dataleveranciers als NDW minimale inspanning vereist en er validatie van locaties mogelijk is door directe (visuele) controle en feedback .
  2. ondersteunt in het aanmaken en beheren van trajecten op basis van FCD-segmenten. Het systeem genereert de benodigde gegevens op basis van invoer op een digitale kaart.


De kernfunctionaliteit van de applicatie is de interactie tussen het toevoegen en aanpassen van meetlocaties en trajecten plus het effect daarvan op de positionering op een kaart.

Configuratiebestanden maken en beheren

NDW levert meetgegevens van verkeer aan afnemers. Deze meetgegevens worden in het DATEX-II formaat verstrekt. NDW ontvangt deze gegevens van verschillende aanbieders. Bij de levering hoort een configuratiebestand (MST). Dit bestand wordt door de dataleveranciers bijgehouden. Het configuratiebestand bevat gegevens over de locatie waar de meting plaatsvindt (m.b.v. een locatiereferentie methode zoals VILD en OpenLR), met welke apparatuur er gemeten wordt (bijvoorbeeld een lus), en over welke periode er gemeten wordt (meestal een minuut).
CBM biedt de functionaliteit om deze configuratiebestanden bij te houden, en indien gewenst geautomatiseerd aan te bieden aan NCIS (NDW Centraal Informatie Systeem).

Trajecten maken en beheren

CBM schermafbeelding vastleggen meetvak

NDW levert voor haar partners reistijden op basis van FCD-segmenten. Een reistijd kan geleverd worden op basis van één of meerdere FCD-segmenten. CBM biedt de functionaliteit waarmee een partner een traject op een kaart kan intekenen met een start- en eindpunt. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om reistijden te kunnen berekenen over de geselecteerde trajecten o.b.v. de levering van snelheidsgegevens van segmenten gebaseerd op FCD.CBM moet deze reistijdtrajecten voorzien van een juiste DATEX-II configuratie, en de juiste mapping naar het onderliggende meetnetwerk (momenteel FCD).

Met CBM is het ook mogelijk om meetpunten en meettrajecten te onderhouden. Daarnaast bevat de applicatie ook functies voor het importeren en exporteren van MST (DatexII) bestanden.

Updatefrequentie

De CBM applicatie moet regelmatig ge-update worden met behulp van de volgende bronbestanden:
 

  • OSM + NWB: maandelijks
  • VILD: 3 a 4 keer per jaar
  • FCD basiskaart (bron: Be-Mobile): maandelijks