click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Floating Car Data


Floating Car Data (FCD)
Floating Car Data is de benaming die NDW hanteert voor de data verkregen van GPS posities van diverse apparaten zoals navigatiesystemen, mobiele telefoons en trackingsystemen. Kenmerkend voor FCD is dat niet het gehele verkeer wordt bemeten, dat er geen meetsystemen langs de weg voor hoeven te staan en dat er een vertaling van de GPS posities naar een locatie op de weg moet worden gemaakt (ook map matchen genoemd). FCD is een erg breed product en er bestaan veel verschillende varianten van. NDW heeft een vorm van FCD ingekocht die we onderzoeken (kwaliteit en bruikbaarheid) en daarnaast houdt NDW ook diverse onderzoeken naar andere vormen van FCD.
 

FCD levering NDW
Sinds februari 2018 ontvangt NDW elke minuut gemiddelde reistijden en snelheden over segmenten voor het gehele wegennet. Deze segmenten hebben een maximale lengte van 50 meter. De data is in eerste instantie ingekocht voor toepassingen op het gebied van verkeersmanagement. NDW onderzoekt constant de kwaliteit van deze data en of de data ook kan worden ingezet bij andere toepassingsgebieden.
 

Kwaliteitsonderzoek
- Download hier het vergelijkingsonderzoek
We hebben meer kwaliteitsonderzoeken gedaan, die kunt u opvragen via info@ndw.nu
 

Andere toepassingen
- V85 waarden:

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft NDW - Nationale Databank Wegverkeersgegevens onderzocht of het mogelijk is om de V85 waarden te bepalen uit de gegevens van de Floating Car Data (FCD) levering. De V85 is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft en is een maat die in veel veiligheidsanalyses wordt gebruikt. De V85 wordt van oudsher veelal bepaald met lusmetingen, wat als nadeel heeft dat de V85-waarde slechts op enkele plekken bekend is. Door gebruik te maken van de huidige FCD-levering van NDW wordt de investering in FCD niet alleen efficiënter benut, maar kan de V85 voor het gehele wegennet worden bepaald.

In verschillende analyse is er een duidelijk verband gevonden tussen het aantal snelheidsoverschrijdingen van de snelheidslimiet in de FCD en de V85-waarde bepaald door de lusmetingen. In deze onderzoeken zijn in totaal meer de 400 locaties bekeken met verschillende maximum snelheden (varierend van 30 km/u tot en met 130 km/u), intensiteiten en zowel onderliggend als hoofd wegennet. Er is een duidelijke relatie gevonden tussen het aantal overschrijdingen en de V85 waarde op wegen met een maximum snelheid van 50 km/u of hoger. De gemiddelde gevonden afwijking tussen de ingeschatte V85 waarden op basis van FCD en de V85 bepaald met lussen is kleiner dan 5%. Voor wegen met een maximale snelheid van 30 km/u of een variabele maximum snelheid blijkt deze methode voor als nog niet inzetbaar.

De V85 waarden worden ingeschat per FCD segment. Dit zijn segmenten van maximaal 50 meter. De ingeschatte V85 waarden per kwartaal en per kalender jaar bepaald. De eerste levering zal in april 2019 beschikbaar komen en bevat de ingeschatte V85 over 2018.

- Download het eindrapport V85 waardes uit FCD

Sharing data & collaborating (paper ITS World Copenhagen_2018)

- Travel time reliability (paper ITS World Copenhagen_2018)

Overige FCD
Omdat er veel diversiteit in FCD producten bestaat en binnen een product tussen leveranciers houdt NDW ook onderzoeken met andere FCD. Deze gaan telkens in op een specifiek FCD product.

- HB onderzoek
NDW heeft samen met een aantal partners pi­lots uitgevoerd om verkeerskundige gegevens te verzamelen gebaseerd op data van mobiele systemen zoals Floating Car (FCD) en GSM Data. Hierbij lag de nadruk op Herkomst- en Bestemmingsonderzoek (HB). De pilots tonen aan dat deze de informatie uit deze HB-onderzoeken in veel situaties bruik­baar is voor het uitvoeren van verkeersanaly­ses en bij beleidsprocessen.In deze pilots is vooral gekeken naar verkeers­kundige bruikbaarheid van de informatie. De kwaliteit van verkeerskundig onderzoek op basis FCD en GSM data verdient nader on­derzoek.
 

- Download het rapport van de pilots Herkomst-Bestemmigsanalyse opbv GSM data en FCD

Home Projecten Floating Car Data
line
Projecten
Data uit voertuigen
Floating Car Data
Big Data Programma
Cellulaire data
Applicatie voor melden verstoringen
Configuratie Beheer Managerline