click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Applicatie voor melden verstoringen


NDW ontwikkelde een applicatie waarmee medewerkers van gemeenten en provincies kunnen vastleggen wat de plannen voor wegwerkzaamheden en evenementen zijn, de applicatie "Melding Verstoringen Infrastructuur Nederland", kortweg Melvin.
 

Naast vastleggen ondersteunt Melvin ook het onderling uitwisselen van gegevens en het communicatieproces hierover. Als er goed afgestemd is, dan wordt een weggebruiker bij een omleiding niet over een weg gestuurd die door een andere wegbeheerder juist in onderhoud is genomen. Maar ook de ondersteuning van naar verwachting grote publiekstromen bij evenementen en het in onderhoud nemen van delen van het wegennet kunnen elkaar in de weg zitten.

Daarnaast biedt Melvin de gelegenheid aan burgers, medewerkers van hupdiensten en OV bedrijven om de informatie in te zien. Medewerkers van hulpdiensten en OV bedrijven krijgen een account met leesrechten op de applicatie.

Voor burgers is er een speciale website (https://melvin.ndw.nu/public), die ook vanuit bijvoorbeeld een gemeentelijke voorlichtingspagina aangeroepen kan worden. De tweede mogelijkheid voor burgers is om gebruik te maken van een toepassing/app die de (open) data ophaalt bij NDW en voor hen verwerkt. In diverse commercieel verkrijgbare routenavigatie/adviessystemen wordt de data uit Melvin gebruikt om de weggebruiker te ondersteunen in zijn of haar routekeuze.

De beslissing om Melvin te laten ontwikkelen is door de gezamenlijke provincies genomen. Nadat het besluit begin 2017 genomen is, is via een Europese aanbesteding een partij gecontracteerd die Melvin heeft ontwikkeld. Hierbij heeft NDW bewust gekozen voor een werkwijze waarbij toekomstige gebruikers vanaf de eerste dag intensief betrokken zijn.


Vanaf medio 2018 is Melvin in gebruik. In eerste instantie in één provincie met haar gemeenten en met een nog sobere versie, maar er wordt doorontwikkeld tot medio maart 2019. Op dat moment zijn op twee na alle provincies ook over of bezig met de allerlaatste voorbereidende stappen.

Aan een applicatie met vele honderden gebruikers is altijd wel iets toe te voegen of verbeteren. In samenwerking met de gebruikers zal NDW dat de komende jaren ook blijven doen.
 

Ga naar de openbare Melvin website: https://melvin.ndw.nu/public


Bekijk hier twee filmpjes waarin je ziet hie je een verstoring kunt melden in Melvin:

Filmpje1: https://youtu.be/LfAZmwzXAio
Filmpje2: https://www.youtube.com/watch?v=fJdN1_sXfpU