click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Cellulaire data


Proef met cellulaire data

NDW start een pilot om de potentie van cellulaire data te onderzoeken voor meerdere toepassingen.

Cellulaire data wordt verzameld door GPS coördinaten van aansluitingen in een mobiel netwerk te herleiden op basis van signaalkarakteristieken van het mobiele netwerk op dit punt. Op basis van deze techniek kan men de locatie en snelheid van mobiele apparaten binnen dit netwerk bepalen zonder gebruik te maken van een GPS signaal.

De eerste vraag is dan: waarom cellulaire data, als we al Floating Car Data (FCD) inkopen? Juist omdat cellulaire data complementair kan zijn aan FCD, dankzij een veel hogere dekkingsgraad van het verkeer. We hoeven immers maar met één van de grote telefoonproviders samen te werken om zo’n 30% van het verkeer passief te kunnen meten, zonder dat daar apps voor geïnstalleerd en gedraaid hoeven te worden. Een enorme groei dus, waarmee verkeersdata zoals snelheden en herkomst-bestemmingen betrouwbaarder worden, maar ook gekeken kan worden naar het schatten van intensiteiten. Daarmee kan in potentie nog verder worden bespaard op wegkantsystemen.


NDW heeft binnen de raamovereenkomst gegevenslevering een uitvraag gedaan naar een dergelijke oplossing. Het bedrijf Cellint gaat de komende 7 maanden in de regio Utrecht zijn oplossing uitrollen op basis van data van een telecomprovider. In deze pilot wordt gekeken naar de bruikbaarheid van deze techniek voor herkomst- en bestemmingsdata, rijtijden, splitfracties en intensiteiten. De resultaten zullen in de tweede helft van 2019 bekend worden gemaakt.