click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Big Data Programma


NDW werkt met een Big Data programma aan een nieuwe vorm van datawarehousing bij NDW, met een daarbij horend NDW-Cloud instrumentarium. De wereld van verkeer en vervoer wordt meer en meer gedomineerd door data. Er zullen voortdurend nieuwe datatypen ontstaan waarop (nieuwe) Big Data diensten ontwikkeld kunnen worden. De grote diversiteit aan modaliteiten, gedrag en mobiliteit functies leveren nieuwe en grotere hoeveelheden data die toepasbaar zijn voor strategische, tactische en operationele analyse voor onze partners en andere stakeholders. Gelijktijdig volgen de ontwikkelingen op het gebied van data, dataopslag, data-analyse en visualisatie /presentatie elkaar snel op en is er waardevolle (nieuwe) tooling beschikbaar. Vooruitkijkend naar de toekomstige mobiliteit is het Big Data programma nodig om hetzelfde en een nog beter dienstenniveau te leveren aan de NDW partners.

Big Data Platform
NDW is gestart met de ontwikkeling van een innovatief Big Data platform. Het Big Data platform voorziet in een aantal bestaande en te ontwikkelen NDW diensten. Het ontwikkelwerk aan het historisch dataplatform krijgt de hoogste prioriteit. Dit platform dient als opvolger voor de huidige historische database en is onlangs voor eerste gebruikerstesten vrijgegeven. Juist vanwege de behoefte om andere nieuwe diensten naast de huidige Actuele Verkeers Gegevens (AVG) presentatietool te realiseren. Enkele
voorbeelden van diensten zijn koppeling tussen AVG en Situatieberichten (SB), datafusie AVG en Floating Car Data (FCD), FCD analysetooling.

Agile werken krijgt vorm
Het programma Big Data wordt gebruikt om Agile werken bij NDW te introduceren. Agile staat voor flexibiliteit en wendbaarheid, waardoor sneller wordt ingespeeld op ontwikkelingen en onzekerheden. Werken op agile wijze heeft als doel om (digitale) producten met zoveel mogelijk waarde zo snel mogelijk naar de klant te brengen. De oplevering van de diensten vindt steeds korter op elkaar plaats in een zogenoemd DevOps team. Bij DevOps worden IT ontwikkeltaken (developments) en beheertaken (operations) geïntegreerd in één team, dat verantwoordelijkheid draagt voor het product vanaf het plannen tot het beheer. Gewenste wijzigingen of aanpassingen in het ontwikkelprogramma, bijvoorbeeld door de actualiteit bij de partners, kunnen flexibel worden opgepakt door een geautomatiseerd en robuust ontwikkelproces. En daar profiteren onze partners van.

 

Portfolio planningsdag
De agile werkwijze komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop we onze werkzaamheden voortaan zullen prioriteren met onze partners op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Op 4 december 2018 vond een eerste prioriteringsdag plaats, die vanaf dan elk kwartaal zal worden herhaald. Onze gebruikers en partners sturen hier direct op de planning en prioritering van de werkzaamheden van NDW.