click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Doelen


De doelen en activiteiten voor de periode 2018 - 2021 zijn vastgelegd in het NDW Ondernemingsplan. Met dit als basis wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld.

 

In het NDW Ondernemingsplan 2018-2021 zijn de vijf doelen voor de ontwikkeling van NDW als netwerkorganisatie op het gebied van wegverkeersgegevens opgenomen. Dit zijn:

  1. Stimuleren van het gebruik van NDW-gegevens
  2. Realiseren van efficiencywinst
  3. Ontsluiten van Big Data voor de partners
  4. Innovatie stimuleren en toepassen