click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Diensten


Er komt heel wat bij kijken om de enorme hoeveelheid verkeersgegevens op de juiste manier te verwerken en beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan zaken als kwaliteitsmonitoring, beheer en onderhoud van onderliggende ict-systemen, internationale standaardisatieafspraken, enzovoort. Een groot voordeel van de bundeling van krachten in NDW is dat de afzonderlijke NDW-partners deze taken niet allemaal zelf hoeven op te pakken. In naam van de wegbeheerders neemt de NDW-uitvoeringsorganisatie veel werk uit handen.

Inkoop van gegevens

Voor de inkoop van actuele verkeersgegevens heeft NDW in 2014 een raamovereenkomst gesloten met elf marktpartijen. Dit biedt de mogelijkheid om opdrachten van de NDW-partners geheel op maat, naar behoefte van de betreffende wegbeheerder, aan te besteden. Doordat de overheden samenwerken, kan er scherper worden ingekocht. De NDW-partners kunnen er ook voor kiezen om de gegevensinwinning zelf te regelen en de gegevens aan NDW te leveren.

Kwaliteitsmonitoring

Over de kwaliteit van de data hebben de NDW-partners duidelijke afspraken gemaakt. NDW bewaakt deze afspraken. Als blijkt dat de kwaliteit tekortschiet of storingen doen zich voor, dan wordt er actie ondernomen. Er is ook 24/7 een servicedesk beschikbaar voor storingsmeldingen en verzoeken tot ondersteuning.

Inkoop en beheer van ict-systemen

De dataketen is in feite één grote keten van ict-systemen. De levering van systemen en bijbehorende diensten wordt verzorgd door verschillende marktpartijen. NDW verzorgt het contractmanagement voor de partners, inclusief het (Europees) aanbesteden van nieuwe contracten.

Gemeenschappelijk dataportaal

NDW is het centrale dataloket voor dienstverleners in de markt. De NDW-gegevens zijn beschikbaar als open data: ze zijn dus vrij beschikbaar voor hergebruik in toepassingen van derden.

 

Daarnaast kent NDW een Data+Diensten overeenkomst. Dit is een wederkerige overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over de aanvullende diensten die NDW kan bieden bovenop de open data en de wederdiensten die de afnemers van de data daar tegenover stellen.
 
Meer informatie: datalevering

Standaardisatie en transitiemanagement

Om op soepele wijze gegevens tussen verschillende systemen uit te kunnen wisselen, zijn nationale en internationale standaardisatieafspraken noodzakelijk. NDW stemt hierover met andere partijen af, participeert in de besluitvorming en levert ook een forse bijdrage aan de ontwikkeling van de standaarden.

 

Als er een nieuwe standaard moet worden ingevoerd, treedt NDW op als de regisseur. De systemen in de gehele keten – bij alle betrokken gegevensleveranciers, gegevensafnemers en centrale systemen – kunnen op die manier gelijktijdig upgraden naar een nieuwe standaard.

Shared services

De bij NDW aangesloten overheden profiteren van de bij NDW opgebouwde expertise. Daar waar kennis ontbreekt, wordt gezamenlijk opdracht gegeven voor onderzoek en benchmarks. Voor de partners ontwikkelt NDW ook specifieke applicaties. Zo is er een viewer om de verkeersgegevens te presenteren en gebruiksvriendelijke rapportagesoftware om gegevens uit de historische databank gemakkelijk om te zetten naar tabellen, kaarten en grafieken.