click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Over ons


NDW is een gezamenlijk initiatief van en voor de deelnemende wegbeheerders. De opzet van dit unieke samenwerkingsverband is permanent, maar wel dynamisch. Dat betekent dat partners kunnen toe- en uittreden. Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een Raad van Toezicht. De NDW-uitvoeringsorganisatie ontfermt zich ten behoeve van de partners over de data en ondersteunt bij de inwinning ervan. Het Opdrachtgeversberaad stuurt de uitvoeringsorganisatie aan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van NDW stuurt het samenwerkingsverband aan vanuit het perspectief van continuïteit en toegevoegde waarde op lange termijn. In de Raad van Toezicht worden de deelnemende overheden vertegenwoordigd door bestuurders vanuit de verschillende overheidslagen. De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijk voorzitter.

Leden van de Raad van Toezicht:
- Leen Verbeek, voorzitter, commissaris van de Koning voor Flevoland
- Karin Visser, proceseigenaar en HID Verkeer en Water Management Rijkswaterstaat
- Robert van Asten, wethouder gemeente Den Haag
- Mario Jacobs, wethouder gemeente Tilburg.

Opdrachtgeversberaad

Het Opdrachtgeversberaad stuurt de uitvoeringsorganisatie aan vanuit het opdrachtgeversbelang. De afspraken wat er geleverd gaat worden en het toezicht hierop staan hier centraal. In het Opdrachtgeversberaad worden de deelnemende overheden regionaal vertegenwoordigd.

 

Leden van het Opdrachtgeversberaad zijn:
- Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat
- Edith Brandt, Suzanne Kieft en Rachel Tienkamp, regio Randstad Noordvleugel
- Jan Willem Immerzeel, regio Randstad Zuidvleugel
- Astrid Weij, regio Midden-Nederland 
- Bart Swaans, regio Zuid-Nederland
- Lindy Molenkamp, regio Oost-Nederland
- Rob Bosma, regio Noord-Nederland

 

Er is ook een Partneroverleg dat besluitvorming in het Opdrachtgeversberaad voorbereidt en waar belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen worden besproken. Adviseurs van alle NDW-partners kunnen deelnemen aan dit overleg, maar partners kunnen zich ook door anderen laten vertegenwoordigen.

Uitvoeringsorganisatie

De NDW-uitvoeringsorganisatie is een flexibel team van specialisten dat zich ten behoeve van de partners over de data ontfermt, ondersteunt bij de inwinning ervan en nieuwe ontwikkelingen begeleidt.

 

Bij de NDW-uitvoeringsorganisatie werken:
- Chris de Vries, directeur
- Kim van Ierland, secretaresse
- Dick Visser, financial controller
- Gab Franken, business controller
- Esther de Graaf, communicatieadviseur

 

- Olaf Vroom, coördinator strategie en innovatie
- Tiffany Vlemmings, projectmanager
- Daan Arnoldussen, projectmanager
- Ernst Scheerder, projectmanager
- Marthe Uenk-Telgen, verkeerskundig adviseur
- Martin van Ekelenburg, adviseur communicatieprotocollen en standaarden
 

- Wim Kars, coördinator exploitatie en beheer
- Bob Veenbrink, relatiemanager
- Jilt Reitsma, inkoop- en contractmanager
- Ydo de Vries, datakwaliteitsmanager
- Els Rijnierse, adviseur data
- Tony Meeuwsen, functioneel beheerder
- Ed Ooms, functioneel beheerder
- Edgar van Wilgenburg, functioneel beheerder
- Faisal van Randeraad, functioneel beheerder
- Niels Slaats, functioneel beheerder
- Wouter Luth, functioneel beheerder
- Saskia Uijtewaal, data analist
- José Madera Gomez, functioneel beheerder