click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Data+Diensten overeenkomst


De Data+Diensten overeenkomst is een wederkerige overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over de aanvullende diensten die NDW kan bieden bovenop de open data en de wederdiensten die de afnemers van de data daar tegenover stellen. 

 

Afnemers die de NDW-data met een overeenkomst afnemen, ontvangen zowel de actuele verkeersgegevens als de statusgegevens en krijgen toegang tot de historische gegevens. De essentie van de overeenkomst is dat NDW bovenop de open data aanvullende diensten biedt aan partijen die hiervoor belangstelling hebben. Deze partijen verplichten zich om in ruil daarvoor een bijdrage te leveren aan de beleidsdoelstellingen van de wegbeheerders op het gebied van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Deze tegenprestaties kunnen sterk verschillend van aard zijn, maar hebben betrekking op data en datadoorgifte of diensten. Hierbij kunt u denken aan controles op de datakwaliteit, verrijking van de data en doorgifte van veiligheidsgerelateerde berichten aan weggebruikers. De afweging hierin vanuit NDW is dat de tegenprestatie daadwerkelijk een bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen van de wegbeheerders. Voor de marktpartijen geldt de afweging dat hun tegenprestatie voor hen in verhouding staat tot de meerwaarde van de aanvullende diensten van NDW.

De diensten van NDW zijn standaard en gaan over de beschikbaarheid van data en systemen, de toegang tot de 24/7 servicedesk, deelname aan een gebruikersoverleg, de ondersteunende informatievoorziening e.d..

Een voorbeeld van de Data+Diensten overeenkomst kunt u opvragen bij info@ndw.nu