click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Open data


Alle NDW-gegevens zijn beschikbaar als open data. Daarmee zijn de gegevens vrij beschikbaar voor hergebruik in toepassingen van derden.

Er zijn twee opties:

 • Actuele dataservice met actuele verkeersgegevens en statusgegevens.
  Dit is een constante stroom van minuutgegevens over het aantal voertuigen (vaak onderverdeeld in voertuigcategorieën) dat één van de meetpunten passeert, de gemiddelde snelheid waarmee dat gebeurt en/of de gemiddelde reistijd die gemeten wordt tussen twee punten. Daarnaast biedt deze service ook statusgegevens, zoals gegevens over wegwerkzaamheden, verkeersberichten en brugopeningen.
  De data worden aangeboden via een webportaal waar de meest recente bestanden opgehaald kunnen worden. U kunt het ophalen van bestanden met een regelmatige frequentie inregelen door gebruik te maken van ftp.
   
 • Historische dataservice met historische gegevens over het aantal voertuigen (vaak onderverdeeld in voertuigcategorieën) dat één van de meetpunten passeert, de gemiddelde snelheid waarmee dat gebeurt en/of de gemiddelde reistijd die gemeten wordt tussen twee punten. De historie gaat terug tot juli 2011. De gegevens zijn opvraagbaar als minuutgegevens in eenheden van een uur. 
  Er zijn twee manieren om gegevens op te vragen:
  - Met de basismodule kunt u op een eenvoudige wijze de gegevens over intensiteiten en snelheden opvragen over iedere gewenste periode voor maximaal 10 meetlocaties. U kunt de locaties op een kaart selecteren. De output wordt in een Excel-bestand naar uw mailadres gestuurd inclusief een kaart met de opgevraagde locaties. Er is een limiet van vijf aanvragen per dag.
  - Met de expertmodule kunt u alle historische gegevens opvragen, dus ook de reistijden. U kunt een selectie naar periode maken, maar geen selectie naar locatie. U krijgt dus de gegevens voor de geselecteerde gegevenssoort over alle 27.000 meetlocaties in Nederland. Er is een limiet per aanvraag van maximaal 12,5 Gb, dat is ongeveer één week aan data. De output wordt als XML-bestand geleverd.
   

De technische documentatie, die nodig is voor de interpretatie van de gegevens, kunt u downloaden. Ook kunt u  voorbeeldbestanden bekijken en daarmee een goed beeld krijgen van de inhoud van de open data. 

 

Toegang tot NDW Open Data Service 
Bij gebruik van de NDW Open Data Service gelden de volgende voorwaarden en bepalingen. NDW geeft geen garanties op beschikbaarheid, actualiteit en continuïteit van de datafeed. Gebruik van de gegevens geschiedt voor eigen risico. NDW kan de service op elk moment beëindigen en zal dat, behoudens onvoorziene omstandigheden, ruim van te voren aankondigen. Voor afnemers van open data is geen servicedesk beschikbaar of andere vormen van dienstverlening.

 

NDW Open Actuele Dataservice
NDW Open Historische Dataservice - basismodule
NDW Open Historische Dataservice - expertmodule