click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Datalevering


De gegevens in de NDW-databank worden door de deelnemende overheden ingewonnen voor eigen gebruik. Maar de gegevens worden ook beschikbaar gesteld als open data. Daarmee zijn de gegevens vrij beschikbaar voor hergebruik in toepassingen van derden. 

 

Daarnaast kent NDW een Data+Diensten overeenkomst. Dit is een wederkerige overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over de aanvullende diensten die NDW kan bieden bovenop de open data en de wederdiensten die de afnemers van de data daar tegenover stellen.