Nationaal Wegenbestand

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) werd ruim 20 jaar geleden ontworpen om te voorzien in data over het wegennetwerk van Nederland.

Het NWB is een betrouwbaar open databestand met alle openbare wegen in Nederland die een straatnaam of wegnummer hebben en in beheer zijn bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Het NWB is gedeeld eigendom van alle wegbeheerders en gebruikers van wegendata in Nederland. Sinds 2020 zijn gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking voor het nieuwe NWB onder de vlag van het Nationaal Dataportaal voor Wegverkeer.