Nationaal Toegangspunt ITS

In opdracht van de rijksoverheid beheert NDW het Nationaal Toegangspunt ITS, een centraal loket met informatie over databronnen voor intelligente transportsystemen.

Het Nationaal Toegangspunt ITS is een uitvloeisel van Europese wetgeving rond intelligente transportsystemen (ITS). Deze wetgeving is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘vertaald’ in Nederlandse regelgeving. Simpel gesteld komt die op het volgende neer: kerngegevens die van belang zijn voor mobiliteit moeten gemakkelijk via één portaal of register te vinden zijn.

Het toegangspunt kent momenteel de volgende dataclusters:

  •  Algemene verkeersgegevens
  • Gegevens gerelateerd aan verkeersveiligheid
  • Gegevens over parkeervoorzieningen voor vrachtwagen
  • Gegevens over oplaadpunten

In Nederland beheert NDW het Nationaal Toegangspunt ITS. De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) is aangewezen als toezichthouder.

Multimodaal

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal NDW, samen met DOVA en het programma MaaS, ook het Nationaal Toegangspunt Multimodaal inrichten. Dit toegangspunt zal een overzicht bieden van alle databronnen over (en gerelateerd aan) openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en de fiets.