Onze diensten

Het vereist veel inspanningen om de continue stroom aan mobiliteitsdata goed en constant te houden. NDW verzorgt dat centraal voor álle wegbeheerders.

Veel van onze verkeersdata worden door de overheden zelf ingewonnen, in eerste instantie voor eigen gebruik. Maar daarmee zijn we er nog niet. De kwaliteit van de data moet worden gemonitord, de gegevens moeten snel en correct worden opgeslagen, gestandaardiseerd worden aangeboden enzovoort. In naam van de wegbeheerders verzorgen wij als NDW het leeuwendeel van die werkzaamheden. Hieronder een paar voorbeelden:

Inkoop van data

Overheden winnen de meeste, maar niet alle verkeersdata in. NDW heeft daarom een raamovereenkomst met elf marktpartijen (dataleveranciers) afgesloten. Dit biedt de mogelijkheid om opdrachten van de NDW-partners op maat, naar behoefte van de betreffende wegbeheerder, aan te besteden.

Gemeenschappelijk dataportaal, tools en support

Het belangrijkste systeem van NDW is de database zelf. Maar voor de partners ontwikkelt NDW ook specifieke tools, zoals een viewer om de verkeersgegevens te presenteren en gebruiksvriendelijke rapportagesoftware.

Kwaliteitsmonitoring

Over de kwaliteit van de data hebben de NDW-partners duidelijke afspraken gemaakt. NDW bewaakt deze afspraken. Als blijkt dat er zich problemen voordoen, ondernemen we direct actie, 24/7.

Inkoop en beheer ICT-systemen

De dataketen is in feite één grote keten van ict-systemen, geleverd door verschillende marktpartijen. NDW verzorgt het contractmanagement voor de partners, inclusief het (Europees) aanbesteden van nieuwe contracten.

Standaardisatie

Om onze data soepel te kunnen uitwisselen, moeten we gestandaardiseerd te werk gaan. Niet voor alle toepassingen zijn daar al afspraken over gemaakt. In dat geval zal NDW namens de overheden het standaardisatieproces ingaan – en een forse bijdrage aan de ontwikkeling van standaarden leveren.

Transitiemanagement

Ook als er een nieuwe standaard moet worden ingevoerd, treedt NDW op als regisseur. Alle systemen in de keten kunnen op die manier gelijktijdig upgraden.