Bestuur NDW

NDW is een initiatief van en voor wegbeheerders. Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een Raad van Toezicht. Het Opdrachtgeversberaad stuurt de uitvoeringsorganisatie aan. De Uitvoeringsorganisatie neemt alle dagelijkse taken op zich.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van NDW stuurt het samenwerkingsverband aan vanuit het perspectief van continuïteit en toegevoegde waarde op lange termijn.

In de Raad van Toezicht worden de deelnemende overheden vertegenwoordigd door bestuurders vanuit de verschillende overheidslagen. De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijk voorzitter.

Leden van de Raad van Toezicht:

 • Leen Verbeek, voorzitter, commissaris van de Koning voor Flevoland
 • Robert van Asten, wethouder gemeente Den Haag
 • Wim Willems, wethouder gemeente Apeldoorn
 • Frederik Zevenbergen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
 • Erica Slump, proceseigenaar en HID Verkeer en Water Management Rijkswaterstaat

Opdrachtgeversberaad

Het Opdrachtgeversberaad stuurt de uitvoeringsorganisatie aan vanuit het opdrachtgeversbelang. De afspraken over wat NDW levert  en het toezicht hierop staan centraal. In het Opdrachtgeversberaad worden de deelnemende overheden regionaal vertegenwoordigd.

Leden van het Opdrachtgeversberaad zijn:

 • Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat
 • Rob Bosma, regio Noord-Nederland
 • Laurens Peijs en David Rus, regio Randstad Noordvleugel
 • Arnout Schoemakers, regio Oost-Nederland
 • Jan Willem Immerzeel, regio Randstad Zuidvleugel
 • Bart Swaans, regio Zuid-Nederland
 • Jan-Willem Grotenhuis en Daniël de Wit, regio Midden-Nederland
 • Bert Timmermans en Lennart Salemink, ministerie van IenW

Partneroverleg

Er is ook een Partneroverleg dat besluitvorming in het Opdrachtgeversberaad voorbereidt en waar belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen worden besproken. Aan dit overleg kunnen adviseurs van alle NDW-partners deelnemen. Partners kunnen zich ook door anderen laten vertegenwoordigen.

Uitvoeringsorganisatie

De Uitvoeringsorganisatie van NDW is een flexibel team van specialisten dat alle dagelijkse uitvoeringstaken van NDW op zich neemt. Zo ontfermt de Uitvoeringsorganisatie zich over de data, ondersteunt ze bij de inwinning ervan, ontwikkelt ze nieuwe (data)diensten enzovoort.