Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata

In opdracht van het ministerie van IenW, maakt NDW kwartier voor het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM).

Aanleiding project

De mobiliteitssector digitaliseert in hoog tempo. De ontwikkeling van digitale mobiliteitsdiensten ondersteunt reizigers bij het plannen van een snelle en comfortabele reis en bij de keuze voor het meest geschikte vervoersmiddel tegen zo laag mogelijke kosten.

Doel van het project

Het NTM maakt mobiliteitsdata vindbaar en monitort de kwaliteit. Daarnaast zorgt NTM ervoor dat privacy en security centraal wordt geborgd. NTM zorgt verder voor een gezamenlijke inwinning en standaardisatie. Ook voert NTM regie op de Nederlandse inbreng in EU-verband en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.

Fasering

Het project is gepland op vier jaar, start in maart 2022 en heeft de ontwikkelgerichte aanpak. 

Stap 0: Kwartiermakersfase

Stap 1: Eerste significante stap

Partners

NDW verzorgt het projectmanagement en werkt in dit project direct samen met de volgende partners:

  • CBS: als nationale instelling verzamelt en analyseert het CBS allerlei data, waaronder over mobiliteit.
  • DOVA: het samenwerkingsverband van de decentrale ov-autoriteiten.
  • RDW: De rijksdienst voor het wegverkeer beheert het parkeerregister.
  • NWB: In het Nationaal wegenbestand zijn alle gegevens en specificaties over wegen die door overheden worden beheerd opgenomen.
  • NBd: De nationale bewegwijzeringsdienst.
  • Kadaster:  Basisadministratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Topografie en Basisregistratie Grootschalige Topografie.