click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

April 2020

onderwerpen:
- wekelijkse blog: effecten van Corona op verkeer en mobiliteit
- Nieuws over datakwaliteit bij NDW
- Gezocht: wegbeheerders die aan de slag willen met voertuigdata
- Fietsdata daadwerkelijk beschikbaar in NDW
- Centraal Informatiesysteem (NCIS) naar de cloud: transitie geslaagd!
- Data Science Society: lopende en afgeronde projecten
- Verbeteren van verkeersmanagementinformatie voor routeadvies
- Corona: maatregelen om continuiteit te waarborgen
- VIDEO: NDW faciliteert publiek private samenwerking in verkeersmanagement
- Nieuwe VILD per 8 april 2020
- Vlog: toepassing van data uit voertuigen
- Betere doorstroming door sensoren op 130 bruggen
- Blog: Effect van droogte op goederenvervoer over de weg

wekelijkse blog: effecten van Corona op verkeer en mobiliteit

Sinds de overheid flinke maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van Corona Virus (COVID-9) te vertragen, zien we velerlei sociaal-economische effecten optreden, ook op het verkeer. In een wekelijkse blog duiken we in de data en vatten we deze verkeerseffecten kort samen en/of diepen we een ander aspect van de mobiliteit uit.

Ga hier naar het overzicht van alle blogs die NDW hierover heeft gepubliceerd.

Lees meer

Nieuws over datakwaliteit bij NDW

In deze update meer informatie over datakwaliteit met machine learning, het datakwaliteitsdashboard, locatiereferentie, verbetering van datakwaliteit van FCD, datavalidatie en fietstellingen.

Lees verder

Gezocht: wegbeheerders die aan de slag willen met voertuigdata

NDW voert samen met d-fine (partner in de NDW Data Science Society) een project uit waarin we kijken naar veiligheidstoepassingen met voertuigdata. Dit project wordt in opdracht van het Landelijk Verkeers Management Beraad (LVMB) uitgevoerd. Op dit moment is een werkgroep met wegbeheerders bezig omde inhoud en de kwaliteit van de gegevens te begrijpen en mogelijke use cases te onderzoeken. Wij zoeken wegbeheerders om onze inzichten en ervaringen te delen en te betrekken bij het testen van verschillende use cases.

Behalve dat we deze zogenoemde Saftey Related Traffic Information (SRTI) gaan visualiseren in de NDW dataviewer, zullen we een Datex II stroom datastroom (niveau 3 data) aan de wegbeheerders beschikbaar gaan stellen.

Lees meer

Fietsdata daadwerkelijk beschikbaar in NDW

De eerste twee contracten zijn afgesloten door NDW om voor partners fietsteldata in te winnen (Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland). Beide leveranciers leveren inmiddels wekelijks fietsdata aan NDW.

Alle Dexter gebruikers kunnen ook fietsdata raadplegen, aangezien dat open data is. De raadpleegmogelijkheden zijn op dit moment nog beperkt tot Excel bestanden (of CSV) downloaden. Ook is er een open data fiets portaal omdat de opvraagmogelijkheden (met name aggregaties) voor fiets uitgebreider zijn dan voor auto’s.

Lees verder

Centraal Informatiesysteem (NCIS) naar de cloud: transitie geslaagd!

Op 25 februari heeft NDW succesvol het Centrale Informatie Systeem (NCIS) overgebracht naar een cloud-omgeving door alle aansluitingen van dataleveranciers en afnemers over te zetten. Aanleiding voor de transitie is de enorme toename aan data die door NDW wordt verwerkt, en de technische mogelijkheden van de cloud-omgeving: het opvangen van piekbelasting verbetert en uitbreidingen op het systeem worden flexibeler. Bovendien kunnen we verdere ontwikkelingen en beheer & onderhoud van NCIS nu meer in eigen beheer uit gaan voeren. Hoe verloopt zo'n transitie?

Lees verder

Data Science Society: lopende en afgeronde projecten

In de NDW Data Science Society is onlangs een aantal projecten afgerond en resultaten opgeleverd. Ook zijn er nog lopende projecten. Lees in dit artikel meer over:

  • Informatiedienst voor wegbeheerder op basis van voertuigdata
  • Reistijdbetrouwbaarheid op provinciaal en stedelijk wegennet
  • Combineren van incidentberichten
  • Toetsing Datakwaliteit op basis van Machine Learning

Lees meer

Verbeteren van verkeersmanagementinformatie voor routeadvies

NDW werkt aan het ontsluiten van strategische beleidsinformatie en het doorgeven van actieve DVM services (Dynamisch Verkeersmanagement). Dit is onderdeel van het Rijkswaterstaat project dat gericht is op het delen van verkeersmanagementinformatie voor routeadvies. In de loop van 2020 worden de inzet van virtuele DRIP’s en de inzet van calamiteiten pushbericht opgepakt.

Lees verder

Corona: maatregelen om continuiteit te waarborgen

Graag informeren we u hoe NDW zich heeft voorbereid op de mogelijke gevolgen die de verspreiding van het Corona-virus kan hebben. NDW heeft continuiteitsplannen opgesteld waarin de kritische systemen zijn benoemd.

Lees verder

VIDEO: NDW faciliteert publiek private samenwerking in verkeersmanagement

Publieke en private partijen beschikken allemaal over hun eigen verkeersdata en baseren daarop hun informatie- en navigatiediensten. In het project SOCRATES2.0 werken deze partijen samen door hun data te delen en de navigatieadviezen meer op elkaar af te stemmen. Zo willen ze de doorstroming en veiligheid nog verder verbeteren. NDW faciliteert deze samenwerking. 

Wegbeheerders en marktpartijen delen hun beschikbare informatie en voegen deze samen om zo een volledig en accuraat beeld van de actuele verkeerssituatie te krijgen. Deze gegevens uit verschillende bronnen worden verzameld en verwerkt door NDW.

Lees verder

Nieuwe VILD per 8 april 2020

Op 8 april 2020 is de VILD5.20.A in alle NDW-systemen in productie genomen. VILD staat voor VerkeersInformatie Locatie Database en is nodig om meetlocaties op een kaart te kunnen projecteren. De documentatie voor afnemers is beschikbaar onder technische documentatie op de NDW-website.

 

Vlog: toepassing van data uit voertuigen

Hoe wordt data die jouw (nieuwe) auto uitzendt gebruikt om je te waarschuwen voor bijvoorbeeld aquaplaning of een glad wegdek? In deze vlog vertelt Daan Arnoldussen samen met Hans Nobbe wat NDW en Rijkswaterstaat doen met data uit voertuigen.

NDW is voor Nederland aangewezen als Nationaal Toegangspunt voor data uit voertuigen. Vanuit meerdere voertuigfabrikanten komen veiligheidsgerelateerde data bij NDW binnen, bijvoorbeeld als je je alarmlichten aanzet, je airbag ontploft of slipt. Die (geanonimiseerde) data wordt door NDW gedeeld met Rijkswaterstaat, andere wegbeheerder en service providers, die op hun beurt weggebruikers informeren over gevaren op de route.

Bekijk de vlog

Betere doorstroming door sensoren op 130 bruggen

Om de doorstroming te verbeteren zijn de afgelopen maanden op 130 bruggen in heel Nederland sensoren geplaatst. De sensoren meten of een brug open of dicht is. NDW heeft de afgelopen maanden in opdracht van Rijkswaterstaat en samen met gemeenten, provincies en private partijen onderzocht welke brugopeningen de grootste impact hebben op de doorstroming. Uiteindelijk zijn 130 bruggen geselecteerd die nog niet eerder van sensoren voorzien waren. NDW deelt de data onder andere met navigatie-apps en is daarmee rechtstreeks voor de weggebruiker beschikbaar. Ook schippers kunnen via het platform Blauwe Golf Verbindend real-time zien of een brug open of dicht staat.

Lees verder

Blog: Effect van droogte op goederenvervoer over de weg

De zomers van 2018 en 2019 werden gekenmerkt als behoorlijk droog. In vrijwel het hele land was sprake van een neerslagtekort. Deze droogte leidde ook tot relatief lage rivierstanden. Schepen kunnen dan minder diep varen en minder lading meenemen. Een interessante vraag is dan altijd weer of we dan ook een modal shift kunnen waarnemen van water naar andere modaliteiten als weg en spoor.

In een eerdere blog (18-12-2018) is al eens aandacht besteed aan deze problematiek. Op basis van intensiteitsgegevens van het vrachtverkeer en overslagcijfers van het havenbedrijf Rotterdam werd geconcludeerd dat de binnenvaart vooral vaker heen en weer is gaan varen en de modal shift beperkt was.

Inmiddels hebben we een extra databron kunnen aanboren: de binnenvaart intensiteiten zelf. Kunnen we op basis van een vergelijking tussen de intensiteiten over water en weg dezelfde conclusies trekken?

Lees verder

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.