click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Maart 2019

onderwerpen:
- Bij mijn afscheid als directeur NDW...
- Chris de Vries start 1 april als nieuwe directeur NDW
- Zes partijen leveren expertise aan de NDW Data Science Society
- DEXTER vervangt historische database verkeersgegevens
- Standaardisatie door MOGIN ondergebracht bij NDW
- Ontwikkeltraject applicatie Melvin afgerond
- Wegwerkzaamheden en graafwerkzaamheden in een oogopslag
- NDW treft voorbereidingen voor SOCRATES2.0-proef in Amsterdam
- Voortgang landelijke levering V85
- NDW en Connection Systems tekenen overeenkomst
- Nieuwe VILD per 23 januari 2019
- Agenda

Bij mijn afscheid als directeur NDW...

Dit is de laatste NDW-Nieuwsbrief die verschijnt voordat ik per 1 april a.s. met pensioen ga. Terugkijkend zijn het voor mij 5 mooie en interessante jaren geweest. Ik meen te mogen zeggen dat het samenwerkingsverband NDW staat als een huis. Dat blijkt uit de betrokken manier waarop we het 10-jarig bestaan hebben gevierd, uit het feit dat per 1 januari 2018 vrijwel rimpelloos een nieuwe Ondernemingsplan 2018-2021 is vastgesteld, uit de onomstreden rol van NDW als Open Data loket en slimme data-inkoper van de wegbeheerders en uit de grote toename in producten en diensten van NDW. Bij dat laatste denk ik vooral aan de enorme uitbreiding van de datastromen (FCD, maar ook situatieberichten als brugopeningen en snelle beeldstanden). Maar ook aan het Big Data Warehouse van NDW dat veel mogelijkheden biedt om besluiten rond verkeersmanagement of wegaanleg te nemen op basis van historische gegevens. Of aan de realisatie van de applicatie Melvin voor het melden van wegwerkzaamheden, een eerste applicatie die door de Uitvoeringsorganisatie is gebouwd om breed door de wegbeheerders te worden gebruikt.

Maar veel belangrijker dan terug te kijken is natuurlijk vooruit te kijken. En dan zie ik een mooie en voor de mobiliteit in Nederland belangrijke rol voor NDW. In deze tijd van Smart Mobility wordt het belang van ‘data’ alleen maar groter! Een goede samenwerking van de wegbeheerders op dit gebied, met steun van een kundige Shared Service Organisatie, is dan absolute noodzaak. Welke rol voor NDW daarbij precies gewenst is en welke datastromen noodzakelijk zijn, is ongewis. Denk bijv. aan moderne concepten voor verkeersmanagement, aan de databehoefte voor zelfrijdende auto’s en aan het Mobility-as-a-Service (MaaS) concept, dat vraagt om hechte samenwerking van de publieke databanken op het gebied van wegverkeer (NDW), OV (DOVA) en parkeren (NPR). Dat het inhoudelijke punt op de horizon ongewis is, is eigenlijk heel aantrekkelijk voor een nieuwe directeur NDW, er zijn veel kansen!

Ik wil alle bij NDW betrokkenen op deze plek heel vriendelijk bedanken voor de goede samenwerking en hoop velen van u te zien op mij afscheid op 17 april a.s. Tot slot wens ik natuurlijk de gehele NDW-gemeenschap, en mijn opvolger Chris de Vries in het bijzonder, heel veel succes in de toekomst!

Frits Brouwer

Chris de Vries start 1 april als nieuwe directeur NDW

Drs. C.P. (Chris) de Vries (57) start per 1 april als  directeur van het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).  Chris volgt Frits Brouwer op, die dan met pensioen gaat, na NDW 5 jaar te hebben geleid. Op 17 april organiseert NDW een kennisdag voor haar netwerk, waar Frits afscheid neemt, en u kennis kunt maken met Chris de Vries. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze bijeenkomst.

Lees meer

Zes partijen leveren expertise aan de NDW Data Science Society

Zes partijen (d-fine, Lynxx, Vortech, MAPtm, DATMobility, Geodan) gaan op verschillende onderwerpen expertise leveren in de zogenoemde NDW Data Science Society. Alle partijen leveren hoogwaardige kennis en expertise op het snijvlak van verkeerskunde, data en ICT. De Data Science Society komt voort uit de behoefte van NDW om recente en lopende innovaties op ICT-gebied, zoals de realisatie van het NDW Centraal Informatie Systeem (NCIS) en de realisatie van een nieuw datawarehouse, te benutten met aanvullende ontwikkelingen, inzichten en dienstverlening.

Lees meer

DEXTER vervangt historische database verkeersgegevens

Op 15 februari lanceerde NDW een nieuwe applicatie voor het raadplegen van historische verkeersdata: DEXTER. De historische database, die vele jaren dienst heeft gedaan, wordt daarmee uitgefaseerd. Met DEXTER is een technische vernieuwing gerealiseerd. De database is namelijk beschikbaar gemaakt in een nieuwe historische Big Data omgeving in de NDW-Cloud. Het doorontwikkelen van bestaande NDW-diensten naar innovatieve NDW Big Data diensten is hét perspectief voor de komende jaren.

Lees meer

Standaardisatie door MOGIN ondergebracht bij NDW

MOGIN staat voor: Platform Mobiliteit- en Geo-Informatie Nederland. De Regiegroep Smart Mobility & ITS (SMITS) heeft op voordracht van het dagelijks bestuur van MOGIN besloten haar standaardisatieactiviteiten onder te brengen bij NDW. De belangrijkste reden hiervoor is dat MOGIN eigenlijk alleen standaarden beheert die door NDW worden gebruikt.

Lees meer

Ontwikkeltraject applicatie Melvin afgerond

Het initiële ontwikkeltraject van Melvin (de applicatie voor het melden van wegwerkzaamheden) is afgerond. Vanaf oktober 2017 is in ruim dertig sprints een applicatie neergezet die alom lof oogst. Vanaf juni 2018 hebben we elke twee tot vier weken een nieuwe versie beschikbaar gesteld aan steeds meer gebruikers. Daar zat iedere keer een mix in van functies/verbeteringen die uit het operationeel gebruik boven kwamen drijven en echt nieuwe functionaliteit.

Lees meer

Wegwerkzaamheden en graafwerkzaamheden in een oogopslag

NDW en Public Space Management Services (PSMS) hebben de handen in één geslagen en brengen de twee werelden van wegwerkzaamheden en graafwerkzaamheden bij elkaar. Door deze gegevens in zowel de NDW als PSMS applicaties te tonen, is het voor overheden, netbeheerders en aannemers mogelijk om vroegtijdig werkzaamheden op elkaar af te stemmen, zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat voor weggebruikers.

Sinds 12 februari worden opbrekingen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen zichtbaar gemaakt in de applicatie Melvin. Ook worden de data over wegwerkzaamheden uit Melvin geïntegreerd in het primaire aanvraag- en beoordeelproces van graafwerkzaamheden in de applicaties MOOR en WoW.

Lees meer

NDW treft voorbereidingen voor SOCRATES2.0-proef in Amsterdam

NDW bereidt zich voor op de rol van netwerkmonitor in een proef met slimme informatie- en navigatiediensten in Amsterdam. NDW is daartoe partner in het Europese project SOCRATES2.0. In dit project ontwikkelen en testen de publieke en private partners diverse slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers, zoals geoptimaliseerd navigatieadvies bij grote evenementen en bij wegwerkzaamheden. De uitdaging zit hierbij niet alleen in de technische realisatie van de diensten, maar ook in de manier van samenwerken.

Om invulling te kunnen geven aan de rol van netwerkmonitor, wordt door NDW de komende maanden gewerkt aan aanpassingen aan het NDW Centraal Informatie Systeem (NCIS) voor dataverwerking, datafusie en –completie, datakwaliteit beoordelingsmethoden en –technieken, en aan een netwerkvoorspeller en netwerkmodel.

Lees meer

 

Voortgang landelijke levering V85

In de afgelopen maanden heeft NDW onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om uit de FCD levering een V85 (veiligheids)waarde te bepalen. Dit onderzoek toont aan dat de V85 waarde kan worden bepaald met een onnauwkeurigheid van minder dan +/- 3,5 km/u voor wegen met een maximum snelheid van 50 km/u of hoger. De provincie Gelderland heeft al een proefset ontvangen van de V85 waarden op hun wegen waarin de relaties uit dit onderzoek worden gebruikt. Dit heeft geleidt tot een verder onderzoek naar de wegen met een maximum snelheid van 60 km/u, waar we momenteel volop mee bezig zijn. Na afronding van dit onderzoek zal NDW starten met de berekening van een landelijke levering V85 waarden. Deze V85 waarden komen medio april beschikbaar.

Lees meer

NDW en Connection Systems tekenen overeenkomst

Connection Systems en NDW hebben een overeenkomst getekend voor het steekproefsgewijs uitvoeren van referentiemetingen. Het gaat primair om het meten van intensiteiten, snelheden en voertuigcategorieën. NDW wil graag beschikken over de mogelijkheid om op onregelmatige basis referentiemetingen uit te laten voeren en heeft daarvoor een Europese aanbesteding gedaan. Het doel van deze referentiemetingen is om op specifieke meetlocaties van NDW en mogelijk ook van individuele NDW-partners de kwaliteit van de metingen vast te stellen door een onafhankelijke partij en deze te toetsen aan de kwaliteitseisen.

Lees meer

Nieuwe VILD per 23 januari 2019

Op woensdag 23 januari 2019 is de VILD5.17.A in alle NDW-systemen in productie genomen. VILD staat voor VerkeersInformatie Locatie Database en is nodig om meetlocaties op een kaart te kunnen projecteren. De documentatie voor afnemers is beschikbaar onder technische documentatie op de NDW-website.

 

Agenda

17 april  2019, NDW Kennisdag voor stakeholders, Utrecht

Op woensdag 17 april aanstaande organiseren wij voor bij NDW betrokken overheden, bedrijfsleven en onderzoekers een kennisdag met als thema: Intelligente data voor slimme organisaties. We bieden interactieve workshops aan over een keur aan onderwerpen. Voorbeelden zijn: inwinning van nieuwe datasoorten zoals Herkomst Bestemmingsgegevens en Cellulaire data, Privacy in dataketens en diverse Data Science onderwerpen om data intelligenter te maken. We sluiten de dag af met het afscheid van Frits Brouwer als directeur van NDW. U kunt dan ook kennismaken met de nieuwe directeur Chris de Vries. Lees meer en meld u aan voor de kennisdag en/of het afscheid.

 

21 mei 2019, Portfolio-overleg NDW Partners, Utrecht

Op 21 mei vindt het eerstvolgende zogenoemde portfolio-overleg van de partners van NDW plaats. NDW partners sturen met dit overleg direct op de planning en prioritering van de werkzaamheden van NDW. De dag heeft een getrapte opzet: op operationeel, tactisch en strategisch niveau stellen de partners de prioriteiten vast in de werkzaamheden van NDW voor Q2 en Q3 van 2019. De werkzaamheden zijn geclusterd in 4 portfolio’s: ITS en Smart Mobility, Onderzoek en Advies, Big Data, het NDW Netwerk.

 

3-6 Juni 2019, ITS Europe Congress, Eindhoven

NDW neemt deel aan ITS Europe Congress. Het congres vindt plaats van 3-6 juni in Eindhoven. NDW is zowel op de beursvloer aanwezig met een stand, als op het congres. Meer info is te vinden op de ITS Congress website.

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.